contentmap_plugin

sign 2460206 960 720Jeszcze w tym roku planowana jest przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w Rypinie na połączeniu ulic Lipnowskiej, Kościuszki i Rzemieślniczej. Ogłoszony został przetarg na przebudowę nawierzchni, chodników oraz dostosowania tego miejsca do zainstalowania w przyszłości sygnalizacji świetlnej.

Na skrzyżowaniu w zachodniej części miasta krzyżują się dwie drogi wojewódzkie, którymi można dojechać w kierunku Golubia-Dobrzynia (nr 534) oraz w kierunku Lipna (nr 557). Do tej pory na wlocie od strony Lipna funkcjonował tylko jeden pas ruchu. W obrębie skrzyżowania w złym stanie były również nawierzchnie chodników. Teraz ten fragment zostanie kompleksowo przebudowany.

Początek ulicy Lipnowskiej zostanie między innymi poszerzony. Pozwoli to na wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu. W kierunku centrum pojazdy będą się ustawiać po stronie prawej, a osoby jadące w kierunku Golubia skorzystają z lewoskrętu. Poszerzony zostanie też fragment ul. Kościuszki. Pozwoli to stworzyć azyl na środku jezdni w obrębie przejścia dla pieszych. Dzięki niej możliwe będzie bezpieczniejsze, dwuetapowe pokonywanie ruchliwej drogi. Przebudowane zostaną też przyległe chodniki. Przy przejściach wbudowane zostaną elementy ryflowane ułatwiające orientację osobom niepełnosprawnym. Zaplanowano poza tym rozbudowę kanalizacji deszczowej. Odbiór tej części inwestycji planowany jest na listopad.

Całe skrzyżowanie zostanie też przystosowane do uruchomienia w przyszłości sygnalizacji świetlnej (pod ziemią będą już odpowiednie przepusty oraz gniazda). Decyzja o ewentualnym ustawieniu masztów i sygnalizatorów zapadnie po obserwacji w jaki sposób funkcjonuje przebudowane skrzyżowanie, analizie natężeń ruchu oraz uzgodnieniach z samorządem lokalnym.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.