infr4Jakie zadania zarządca ma na swojej liście? Z pewnością każdy chciałby mieć na niej planowanie strategiczne, wyznaczenie długoterminowych celów, planowanie inwestycji i adekwatnego budżetu. Jednak w rzeczywistości czynniki zewnętrzne w postaci presji właściciela, zmian otoczenia prawnego czy rosnących oczekiwań użytkowników dróg często sprawiają, że kalendarz zarządcy jest przeładowany pilnymi, nierzadko drobnymi, ale zajmującymi czas zadaniami.

 

Planowanie odbywa się wtedy na bieżąco, bez możliwości śledzenia skuteczności podejmowanych działań w postaci mierzalnych wskaźników. Taki sposób zarządzania może sprawdzać się w perspektywie krótkoterminowej, jednak ostatecznie nie przynosi oczekiwanych przez interesariuszy korzyści, zaś samej organizacji utrudnia jej doskonalenie i coraz lepsze działanie.

O tym jak sobie radzić z powyższymi problemami dowiadywali się pracownicy mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas warsztatów „Podstawy Road Asset Management”. Szkolenia odbyły się 22 oraz 23 października w Warszawie i zostały zorganizowane przez Inicjatywę Edukacyjną INFRAMA, która od 2 lat prowadzi edukację w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową.

infr1Kierownicy rejonów oraz naczelnicy wydziałów GDDKIA podczas warsztatów poznali podstawowe procesy zarządzania infrastrukturą drogową zgodne z normą ISO 55000 oraz zasadami Road Asset Management. W zarządzaniu Road Asset Management punktem wyjścia jest identyfikacja interesariuszy oraz poznanie ich celów i określenie ich ważności. Wszelkie dalsze działania podejmowane przez zarząd zmierzają do realizacji celów z uwzględnieniem kontekstu organizacji, a także jej możliwości kadrowych, finansowych czy sytuacji politycznej. Plan Asset Management nakreśla kolejne kroki podejmowane przez organizację do sprawnego osiągnięcia wyznaczonych celów w sposób sprawny i bezpieczny.

Jakie to kroki? Uczestnicy warsztatów wcielili się w rolę kierowników rejonów drogowych i w ciągu ćwiczeń:
• zidentyfikowali interesariuszy i poznali ich oczekiwania,
• określili cele zarządu oraz wymagany poziom usług,
• zaproponowali kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) pozwalające na określenie stopnia osiągnięcia założonych celów,
• zidentyfikowali ryzyka oraz zaproponowali sposób ich traktowania,
• stworzyli program utrzymaniowy i zaplanowali budżet.

Każdy krok dostarczał uczestnikom warsztatów kolejnych argumentów do rozmowy z najważniejszym interesariuszem – właścicielem drogi. Każdy z zespołów zaprezentował swój plan utrzymaniowy uzyskany zgodnie z Asset Management przed powołaną komisją. Przedstawienie za pomocą konkretnych liczb i wskaźników pozytywnych skutków zaplanowanych działań oraz negatywnych skutków bezczynności skutecznie przemawiał do wyobraźni członków komisji.

Skuteczność tak przygotowanej argumentacji potwierdzają zarządcy, którzy już działają zgodnie z Asset Management. Zarząd dróg niemieckiego powiatu Viersen, który borykał się z niewystarczającym finansowaniem, i w rezultacie ciągłym pogorszeniem stanu infrastruktury drogowej, podjął decyzję o wdrożeniu normy ISO 55 000 Asset Management. Jakość argumentów przekonała decydentów do przyznania dwukrotnie większego finansowania od oczekiwanego przez zarząd.

Na końcu warsztatów każdy z uczestników otrzymał certyfikat Inicjatywy Edukacyjnej INFRAMA, potwierdzający uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw Road Asset Management.

Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA prowadzi również zajęcia z zakresu wykorzystania technik Asset Management w specjalistycznych obszarach, takich jak diagnostyka i ewidencja dróg, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zarządzanie ryzykiem.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.