edroga95456 mln zł trafi do 11 gmin w województwie śląskim na nowoczesne oświetlenie. Umowy w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

 

- Wymiana oświetlenia na nowoczesne poprawi bezpieczeństwo w naszych gminach, wpłynie na jakość życia mieszkańców i przyniesie istotne korzyści związane z ekologią. Dzięki tym środkom uda się wymienić prawie 13 tys. lamp i 2,3 tys. słupów oświetleniowych w całym regionie, co znacząco poprawi komfort życia i obniży koszty oświetlenia w gminach – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrano 15 projektów z zakresu efektywności energetycznej. Ich łączna kwota to blisko 74,4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 56 mln zł. Na skutek przeprowadzonych prac nastąpi wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Realizacja projektów pozwoli na uzyskanie efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii, a więc zmniejszeniem emisji m.in. CO2 oraz efektów ekonomicznych, związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.

Celem projektu jest również poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ugruntowanie niskoemisyjnego charakteru gospodarki lokalnej.

Środki trafią do 11 gmin z województwa śląskiego, wśród nich znalazły się: Suszec, Bieruń, Siemianowice Śląskie, Orzesze, Ciasna, Sosnowiec, Tychy, Gierałtowice, Ornontowice, Bytom i Chorzów. Największe dofinansowanie otrzymały gminy: Sosnowiec 16,5 mln zł i Tychy 14,5 mln zł.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.