edroga808Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, od 4 sierpnia br. nastąpi zmiana przebiegu dróg ekspresowych, a tym samym nastąpi zmiana oznakowania kierunkowego.

Droga ekspresowa S1 będzie przebiegać następująco: A1 (Pyrzowice) – Dąbrowa Górnicza – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń – granica państwa (Bratysława). Natomiast droga ekspresowa S52: (Brno) granica państwa – Cieszyn – Bielsko-Biała – S7 (Głogoczów) … – A4 (Balice) – Kraków – S7 (Zastów).

W związku z powyższym:

- istniejąca droga ekspresowa nr S1 na odcinku Bielsko-Biała (Komorowice) – Cieszyn (granica państwa z Republiką Czeską) będzie mieć numer S52.

- istniejąca droga ekspresowa nr S69 na odcinku Bielsko-Biała (Komorowice) – Zwardoń (granica państwa z Republiką Słowacką) będzie mieć numer S1.

- istniejący odcinek drogi powiatowej (oznakowany jako 69) na odcinku Przybędza – Milówka będzie mieć numer 1.

W lipcu br. w rejonie przejścia granicznego w Cieszynie, przejścia granicznego w Zwardoniu oraz w rejonie węzła „Bielsko-Biała Komorowice” na ciągu głównym drogi ekspresowej zostaną ustawione w dodatkowe tablice informujące uczestników ruchu o zbliżających się zmianach w oznakowaniu kierunkowym.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.