Gf 16 600x400 VOW dniach 19-20 października br. we Wrocławiu odbędzie się konferencja GISforum 2016. Program konferencji ma uwzględniać oczekiwania użytkowników systemów informacji przestrzennej oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów, wdrażających globalne standardy technologiczne. Organizatorzy chcą zaprezentować, jakie warunki należy spełnić, żeby GIS był „smart”.

Tematyka wydarzenia będzie dotyczyła m.in. następujących zagadnień: geoportale, mobilny GIS, geoinformacja dla SmartCity/3DCity, Oracle Spatial, cyberbezpieczeństwo, Open Data, BIM, skanowanie laserowe, fotogrametria cyfrowa, Inteligentne Systemy Transportowe (ITS), Asset Management, Internet rzeczy.

Podczas konferencji dokonuje się wymiana pomysłów i doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej.

Celem GISforum jest połączenie praktyki wykorzystania systemów informacji oraz danych przestrzennych w różnych organizacjach i branżach z najnowszą wiedzą oraz technologią w zakresie systemów GIS.

Konferencja gromadzi w jednym miejscu przedstawicieli infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz biur projektowych i geodezyjnych.

Konferencji towarzyszyć będą także stoiska ekspozycyjne firm technologicznych. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami, przyjrzenia się oferowanym aplikacjom, a także wymiany opinii w tym zakresie.

Pomysłodawcą oraz organizatorem inicjatywy GISforum jest firma SHH. W 2016 roku spółka świętuje 20-lecie istnienia. Obchody rocznicy podczas konferencji będą doskonałą okazją do podsumowania wieloletniej współpracy z ważnymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami w Polsce.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na konferencję na nowej stronie GISforum.pl.

Miejscem organizacji GISforum w 2016 roku jest Silver Conference Center.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.