gisforum2Zarówno tematykę konferencji GISforum (19.10.2016), jak i seminarium „Dobre praktyki w GIS 3D” (20.10.2016) zdominowały zagadnienia związane z efektywnym pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych 3D. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest firma SHH.

W wydarzeniach wzięli udział przedstawiciele wielu sektorów gospodarki, organizacji i urzędów, a także świata nauki. Grono dostawców technologii informatycznych reprezentowały m.in. firmy Oracle, Bentley, virtualcitySYSTEMS, Geotronics, Transition Technologies, Adtech, Lexmark oraz SHH.

W sesji otwierającej konferencję głos zabrali przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, patrona honorowego wydarzeń, prorektor dr inż. Jacek Lamperski oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Bęcek.

Profesor Bęcek odniósł się do raportu ONZ ds. Globalnego Zarządzania Danymi Przestrzennymi. Autorzy tego opracowania podkreślają szybko rosnące wyzwania: liczbę i rodzaj urządzeń, które wykorzystują lub transmitują geodane oraz zwiększającą się ilość danych przestrzennych generowanych przez media. Tendencje światowe obligują wiele podmiotów do weryfikacji metod pozyskiwania informacji i zarządzania geodanymi oraz szybkich zmian w kształceniu przyszłych geodetów - większego nacisku na matematykę i informatykę.

Prelekcje wygłoszone podczas konferencji dotyczyły m.in. globalnego zarządzania danymi przestrzennymi, coraz ciekawszych zastosowań Internetu Rzeczy (IoT), projektów GIS w chmurze, modelowania cyklu życia infrastruktury technicznej, otwartych danych przestrzennych oraz technologii Oracle Spatial. Bardzo ważnym punktem konferencji była prezentacja wdrożenia oprogramowania klasy Business Intelligence z kontekstem przestrzennym w Państwowej Służbie Hydrogeologicznej, wygłoszona przez reprezentantów Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Dzięki wdrożeniu m.in. czas tworzenia i modyfikacji raportów, zestawień czy wykresów zmalał kilkukrotnie. Zwrócono także uwagę na rolę dofinansowania ze środków UE i umiejętność ich absorpcji we wdrażanych projektach geoportalowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Konferencję zakończyło podsumowanie dwudziestolecia firmy SHH.

Seminarium „Dobre praktyki w GIS 3D” otworzyły prezentacje wyróżnionych prac dyplomowych absolwentów Politechniki Wrocławskiej z zakresu GIS 3D. W kolejnych wystąpieniach wiele miejsca poświęcono zaawansowanemu modelowaniu rzeczywistości w wymiarze 3D przy wykorzystaniu innowacyjnych produktów firmy Bentley. Firma Geotronics zaprezentowała nowoczesne, lekkie i niezwykle precyzyjne rozwiązania do skanowania laserowego i bezzałogowej fotogrametrii lotniczej, coraz chętniej wykorzystywane w projektach infrastrukturalnych. Kolejnym istotnym elementem seminarium były przykłady podejścia i doświadczeń w realizacji miejskich projektów 3D. Seminarium zwieńczyła niezwykle interesująca prezentacja nowoczesnych narzędzi do budowy miejskich modeli i portali 3D autorstwa światowego lidera i partnera SHH w tej dziedzinie – firmy virtualcitySYSTEMS.

Wydarzeniom towarzyszyły stoiska ekspozycyjne firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań IT, m.in. Bentley, virtualcitySYSTEMS, Geotronics, Adtech, Lexmark oraz SHH.

gisforum5gisforum9gisforum10gisforum12gisforum14gisforum17
Organizatorzy dziękują za udział uczestnikom i zapraszają na kolejne wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.