wiadukt etap IZarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w środę, 26 września, nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych przy remoncie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie, pomiędzy ulicą Haffnera i ulicą Wejherowską.

 

Gruntowna modernizacja wiaduktu podyktowana jest głównie względami bezpieczeństwa. Poprzedni remont kapitalny przeprowadzony był w 1997 roku. Stan wiaduktu nie jest zadowalający. Przede wszystkim występują usterki na części dylatacyjnej, co powoduje przesiąkanie wody do dolnej, nośnej części wiaduktu.

W czasie realizacji inwestycji wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

W pierwszym etapie, tj. od 26 września, wyłączone z użytkowania będą: chodnik oraz jeden, prawy pas jezdni na kierunku do Gdyni. Ruch samochodowych będzie odbywał się na dotychczasowym, lewym pasie na kierunku do Gdyni oraz dotychczasowej dwupasowej jezdni w kierunku Gdańska. Odbywać się będzie według schematu: dwa pasy dla pojazdów poruszających się w kierunku Gdyni, jeden pas dla pojazdów poruszających się w kierunku Gdańska.

Z użytkowania zostaną wyłączone również: przystanek autobusowy w kierunku do Gdyni oraz przejście dla pieszych przez Aleje Niepodległości. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości, poprzez wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Wejherowską.

Dla osób jadących tranzytem przez Sopot zalecane jest korzystanie z Obwodnicy Trójmiejskiej.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.