Spis treści

Sposoby doraźnej ochrony obwałowań podczas akcji przeciwpowodziowejDoraźne zabezpieczenia obwałowań wykonywane są bezpośrednio przed akcją przeciwpowodziową lub w trakcie jej trwania. Wykonuje się je natychmiast po stwierdzeniu niekorzystnej sytuacji mogącej spowodować uszkodzenie budowli.


Wzmocnienia doraźne obwałowań dotyczą najczęściej zabezpieczenia przed:

  • przelaniem się wody przez koronę obwałowań,
  • przeciekami przez korpus wału,
  • przesiąkami przez korpus i podłoże wału,
  • rozmyciem skarp wału.


Zabezpieczenia workami z piaskiem

Jest to najszybszy i najprostszy sposób ochrony obwałowań w razie grożącego uszkodzenia i zalania terenów przyległych. Worki, muszą spełniać określone wymogi. Zaleca się stosowanie worków jutowych lub nylonowych o szerokości ok. 50 cm i długości ok. 80 cm. Worki należy napełniać piaskiem maksymalnie w 70-80%, a ich ciężar powinien wynosić do 30 kg, a niekiedy w wyjątkowych przypadkach do 50 kg. Zapewnia to łatwe ich przenoszenie i szczelne układanie.

Worki należy układać w ten sposób, że po ułożeniu pierwszego worka, następny kładziemy tak, aby jego wiązanie (podniesione w górę) ściśle przylegało do tyłu worka poprzedniego. Jeżeli zabezpieczenie wymaga ułożenia dwóch lub większej ilości ciągów z worków, to wtedy układamy je w sposób mijankowy (rys. 1).
Rys. 1.
Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez koronę wału
Zabezpieczenie to polega głównie na jej podwyższeniu. Przyjęcie sposobu zabezpieczenia korony wały w głównej mierze uzależnione jest od: materiałów będących do dyspozycji, spodziewanej wielkości przyboru wody.

Worki z piaskiem powinny być układane jak najbliżej krawędzi korony od strony wody. Podwyższenie wału workami ułożonymi w jednym ciągu stosujemy kiedy wysokość przelewającej się wody przez koronę wału jest niewielka, a umocnienie z worków nie
będzie przekraczało 0,5 m (rys. 2).

Rys. 2.
Gdy wysokość przelewającej się wody będzie wyższa niż 0,5 m, należy wówczas stosować dwa ciągi worków lub więcej ułożone w mur (rys. 3) lub piramidę (rys. 4). Ciągi sąsiadujące ze sobą należy układać w sposób mijankowy, aby zwiększyć szczelność. Wysokość tego zabezpieczenia nie powinno przekraczać 1,5 m.

Rys. 3. Rys. 4.

Gdy podwyższenie korony wału układamy z dwóch ciągów worków, to wtedy worki możemy układać tzw. sposobem „duńskim”. Polega on na tym, że worki napełniamy do połowy piaskiem. Worek kładziemy płasko na koronie wału, aby jedna połowa worka była pełna, a druga pusta. Następny worek kładziemy połową napełnioną na pustej połowie worka poprzedniego. Sposób ten szczegółowo pokazuje rys. 5.

Rys. 5.
Zwiększenie do maksimum szczeloność podwyższenia korony wału za pomocą worków z piaskiem uzyskać można poprzez zastosowanie foli. Sposób użycia foli przedstawia rys. 6.

Rys. 6.
Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez korpus wału
Przepływ wody filtracyjnej jest spowodowany różnicą ciśnień wody z jednej i drugiej strony wału. Jest najczęściej zjawiskiem szkodliwym szczególnie, gdy nastąpi sufozja. Wypływ czystej wody z wału nie jest groźny, groźne jest wypływanie wody mętnej, wraz z cząsteczkami gruntu. Pierwszym objawem przecieków jest wydostawanie się baniek powietrza, później następuje zawilgocenie nasypu oraz tworzą się małe źródełka, przekształcające się w wyraźne uformowane drogi filtracji. Czasami przyczyną przecieków są otwory wydrążone przez gryzonie.

Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń przed przeciekami przez korpus wału można zaliczyć:

  • wykonanie na zawalu grobelek ochronnych z worków. Grobelki mają za zadanie zniwelowanie różnicy ciśnień, przez co zmniejszają się przecieki i sufozja (rys. 7),
  • wyłożenie skarpy odwodnej wału folią i dociążenie jej workami z piaskiem (rys. 8).
Rys. 7.

Rys. 8.

 

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.