miotlaJuż niemal od miesiąca w Poznaniu sprzątane są jezdnie, drogi rowerowe i chodniki po zimie. Ma to wpływ nie tylko na estetykę, ale także na stan powietrza w mieście.

 

Pozimowe sprzątanie rozpoczęto w drugim tygodniu lutego. Prace można było zintensyfikować od 1 marca.

W pierwszej kolejności czyszczone są obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty), gdyż tamtejsze systemy odwodnienia są najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia. Następnie ulice w centrum, drogi wylotowe z miasta i lokalne.

Sprzątanie prowadzone jest w godzinach od 6.00 do 22.00, a tam gdzie jest to możliwe to również w nocy. Na niektórych ulicach z jednego kilometra zbierana jest nawet tona piasku.

Usunięcie go z miejskich ulic ma wpływ na jakość powietrza w Poznaniu. Zmniejsza się ilość pyłów, które mogą wzbijać się z nawierzchni i tym samym powodować zanieczyszczenie.

Prace związane z czyszczeniem po zimie potrwają jeszcze przez ponad miesiąc i obejmą 300 kilometrów jezdni (na głównych ulicach), drogi rowerowe i chodniki. Myte są również kosze na śmieci. Wydanych zostanie na ten cel około 1,1 miliona złotych.

Około 15 kwietnia poznańskie służby porządkowe przystąpią do tzw. letniego sprzątania. Pogoda wówczas pozwala na użycie większej liczby sprzętu sprzątającego. Dzięki temu zwiększa się częstotliwość czyszczenia. Do połowy października na sprzątanie wydanych zostanie około dziewięciu milionów złotych.

Łącznie w Poznaniu oczyszczanych jest ponad 800 kilometrów jezdni, 140 kilometrów dróg rowerowych oraz około 750 tysięcy metrów kwadratowych chodników. Letnie sprzątanie 165 kilometrów najważniejszych ulic odbywa się co 14 dni. Dotyczy nie tylko jezdni, ale także chodników i tras rowerowych. W obszarze staromiejskim nawet częściej, bo cztery razy w tygodniu. Opróżniane są również kosze uliczne (w centrum 3 razy dziennie, w pozostałej części miasta z mniejszą częstotliwością) i codziennie sprzątane przejścia podziemne.

Usunięcie zabrudzeń z miejskich ulic ma wpływ na jakość powietrza w Poznaniu. Zmniejsza się ilość pyłów, które mogą wzbijać się z nawierzchni i tym samym powodować zanieczyszczenie powietrza.

Źródło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.