edroga319Ulica Świętokrzyska i Spacerowa to kolejne dwie, po ulicy Słowackiego, arterie, których nawierzchnia zostanie w najbliższych dniach uszorstniona. Prace prowadzone będą od 6 do 10 listopada br. Dzięki specjalnemu zabiegowi śrutowania przyczepność nawierzchni jezdni zostanie zwiększona, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa kierujących.

 

Na ul. Świętokrzyskiej nawierzchnia jezdni będzie śrutowana na 600-metrowym odcinku od ul. Guderskiego do ulicy Beskidzkiej. Prace prowadzone będą w nocy z 6 na 7 i z 7 na 8 listopada br.

Na ul. Spacerowej śrutowanie obejmie odcinek o długości 770 metrów na wysokości leśniczówki. Prace prowadzone będą w nocy z 8 na 9 i z 9 na 10 listopada br.

Roboty odbywać się będą na całej szerokości jezdni przy zachowaniu ich przejezdności w godzinach od 22:00 do 5:00.
Podane terminy mogą ulec zmianie, ze względu na warunki atmosferyczne. Do prawidłowego przeprowadzenia procesu śrutowania nawierzchnia jezdni musi być sucha.

Technologia śrutowania polega na zwiększeniu szorstkości, a tym samym przyczepności nawierzchni jezdni poprzez zastosowanie urządzeń wyrzucających z siebie metalowy śrut, który uderzając z odpowiednią siłą w nawierzchnię tworzy jej nową makro i mikrostrukturę.

Poddana śrutowaniu nawierzchnia zwiększa swoją przyczepność, co ma wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że podstawą jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, a także zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Po raz pierwszy w Gdańsku uszorstnianie nawierzchni zastosowano w ubiegłym roku na tzw. „leśnym” fragmencie ul. Słowackiego na odcinku 2 km w kierunku Wrzeszcza.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.