Starosta będzie mógł szybciej wywłaszczaćZajęcie gruntu będzie możliwe od razu po decyzji starosty w sprawie wywłaszczenia. Prawnicy obawiają się wzrostu liczby roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa. Rokowania o odszkodowanie za wywłaszczaną nieruchomość mogą okazać się fikcją – napisała Gazeta Prawna.

Zmiany do procedury wywłaszczeniowej mają znacząco przyspieszyć najważniejsze inwestycje infrastrukturalne, w tym przede wszystkim budowę dróg i autostrad. Posłowie sejmowych komisji: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pracują nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z projektem, starosta będzie zobowiązany do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego po upływie dwumiesięcznego terminu na zawarcie umowy o nabycie praw do nieruchomości. Obecnie decyzja ta zależy od jego uznania – poinformował Jerzy Kowalski w Gazecie Prawnej.

 

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazeta prawna.pl

17.09.2009
Autor: Jerzy Kowalski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.