IMG 20180413 12154013 i 14 kwietnia 2018 roku w Poznaniu, w gościnnych progach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza spotkali się edytorzy, użytkownicy i sympatycy projektu mapowego OpenStreetMap.

 

Konferencja State of the Map Poland 2018 była pierwszym tego typu spotkaniem w Polsce. Umożliwiła wymianę doświadczeń nie tylko między aktywnymi edytorami mapy OSM, ale również z jej odbiorcami – firmami, urzędami, uczelniami wyższymi, przedstawicielami środowisk naukowych.

Potrzebę komunikacji obrazuje liczba prezentacji – w ciągu dwóch dni 24 osoby opowiedziały o swoich doświadczeniach z danymi OSM, pokazując możliwości jakie dają, ale też podkreślając aspekty wymagające dopracowania.

Patronami honorowymi wydarzenia byli Prezydent Miasta Poznania pan Jacek Jaśkowiak, prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Partnerem strategicznym konferencji była firma Neptis S.A. – operator systemu Yanosik. Wśród prelegentów obecne były również firmy Sweco Consulting Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Wikimedia Polska – sponsorzy spotkania. Swoimi doświadczeniami dzielili się również przedstawiciele Geo-System Sp. z o.o., Abakus Systemy Teleinformatyczne, Fundacji Nowoczesna Polska, przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Technische Universität w Chemnitz oraz edytorzy i administratorzy danych OSM. Tak więc przekrój doświadczeń szeroki i różnorodny.

Wśród prawie 80 słuchaczy znaleźli się również przedstawiciele Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz, Urzędu Marszałkowskiego woj. Małopolskiego Uniwersytetu Łódzkiego, firmy Geo Mastermind, RocketRoute Ltd., City-Nav Sp. z o.o., Wydawnictwa Kartograficznego Polkart, GIS Support, Fundacji Geolife, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Dzięki uprzejmości prorektora, prof. UAM dr hab. Marka Nawrockiego obrady były rejestrowane przez Uniwersyteckie Studio Filmowe. Przekaz był dostępny na żywo w internecie dzięki transmisji live a po konferencji będzie dostępny na stronie Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska.

Prezes Stowarzyszenia OSM, widząc ogromną potrzebę wymiany doświadczeń zapowiedział plany zorganizowania w Polsce za dwa lata kolejnej konferencji State of the Map, być może już o międzynarodowym zasięgu.

Portal edroga.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.