contentmap_plugin

edroga077Do marca 2020 roku zostanie opracowane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”. Koszt dokumentacji to 3,3 mln zł.

 

Trasa o długości ok. 15 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Obwodnica wyprowadzi przede wszystkim uciążliwy tranzyt z miasta - średni dobowy ruch na przejściu przez Pułtusk wynosi ok. 18 tys. pojazdów na dobę.

Ponadto zaprojektowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK 61 i DK 57, wraz z korektą przebiegu DK 57 na odcinku ok. 4 km (budowa obwodnicy Kleszewa i Przemiarowa).

Przewidywane lata realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj” to 2022 – 2025 roku.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.