edroga243Wkrótce ruszą pierwsze duże inwestycje na drogach wojewódzkich finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu przetargów na wybór wykonawców prac na pięciu trasach: ze Żnina do granicy województwa (nr 251), z Lipna do granicy województwa (nr 559), ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548), z Brześcia do Kowala (nr 265) oraz na dwóch odcinkach drogi Tuchola-Świecie (nr 240). Przebudowa obejmie odcinki o łącznej długości 100 kilometrów.  

Długość sieci dróg wojewódzkich na Kujawach i Pomorzu to 1730 kilometrów. Duża część wojewódzkich tras – wraz z jezdniami, skrzyżowaniami, chodnikami i inną infrastrukturą - przeszła już gruntowną modernizację przy udziale środków z budżetu województwa oraz wsparcia, którym Urząd Marszałkowski dysponował w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

- W latach 2007-15 na budowę dróg wojewódzkich przeznaczyliśmy pół miliarda złotych. Zmodernizowaliśmy 300 kilometrów tras, powstało też siedem nowych obwodnic miast. W nowej perspektywie do roku 2023 na modernizację dróg zamierzamy przeznaczyć około 600 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 101 mln euro – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Drogi wojewódzkie będą modernizowane zgodnie z Kujawsko-Pomorskim Planem Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej. Dokument zakłada przebudowę tras o długości 351 kilometrów przy wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach realizowanych zadań powstanie infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo, planowana jest też przebudowa skrzyżowań, mostów i innych obiektów. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy przebudowywanych trasach będą też powstawać ciągi pieszo-rowerowe.

Wkrótce rozpocznie się realizacja pierwszych zadań, dla których gotowa jest już kompletna dokumentacja projektowa. Zarząd województwa podjął decyzję o rozpoczęciu procedur przetargowych, które wyłonią wykonawców pięciu inwestycji:

- ze Żnina do granicy województwa (droga wojewódzka nr 251) – odcinek o długości 15 km
To ostatni wymagający przebudowy odcinek trasy w ciągu dróg wojewódzkich nr 251 i 252, które komunikują południową część regionu. W ramach realizacji inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Gruntownie przebudowany zostanie też most na Gąsawce w Żninie. Zmodernizowane będą przepusty, zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy na posesje. Przy wjeździe do Żnina powstanie miejsce do kontroli i ważenia pojazdów. Przetarg został już ogłoszony.

- ze Stolna (powiat chełmiński) do Wąbrzeźna (droga wojewódzka nr 548) – odcinek o długości 29 kilometrów
To ważna trasa, między innymi ze względu na bezpośrednie połączenie z węzłem autostradowym w Lisewie. Jezdnia po gruntownej przebudowie zostanie wzmocniona i poszerzona. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska. Zaplanowano także korektę łuków pionowych i poziomych. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym - powstaną na przecięciu trasyz drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek.

- z Brześcia Kujawskiego do Kowala w powiecie włocławskim (droga wojewódzka nr 265) – odcinek o długości 15 kilometrów
Przebudowa trasy poprawi połączenie dróg krajowych nr 62 i 91 i usprawni dojazd do autostrady. Realizacja inwestycji zakłada między innymi budowę nowego przejazdy kolejowego w Gołaszewie. Takie rozwiązanie zamiast wiaduktu wybrane zostało w toku konsultacji społecznych. Wyremontowany ma być też most w Nakonowie. Jezdnia po przebudowie otrzyma szerokość 7 metrów.

- z Lipna do granicy województwa (droga wojewódzka nr 559) – odcinek o długości 22 kilometrów
Zadanie będzie realizowane na odcinku od ul. Okrzei w Lipnie do granicy województwa w rejonie miejscowości Kamień Kotowy. W tej miejscowości planowane jest między innymi wybudowanie ronda, które zastąpi skrzyżowanie z drogą nr 541. Wzmocniona jezdnia otrzyma szerokość 7 metrów, poprawiona zostanie też geometria ważniejszych skrzyżowań.

- dwa odcinki drogi z Tucholi do Świecia (droga wojewódzka nr 240) – odcinki o długości 15 kilometrów
Zadanie obejmuje 12-kilometrowy odcinek od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Nowodworskiego w Tucholi do Bysławia oraz 3 kilometrowy fragment pomiędzy miejscowością Polski Konopat i drogą krajową nr 91 w Świeciu. Droga nr 240 należy do dróg wojewódzkich, gdzie notowane są największe natężenia ruchu. W ciągu doby korzysta z niej od 6 do 11 tysięcy pojazdów. Jezdnia po przebudowie  zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wraz z modernizacja drogi konieczne będą remonty mostów w Rudzkim Młynie na rzece Stążka i w Szumiącej na strudze Szumiąca. Poza tym przebudowany zostanie wiadukt nad linią kolejową w Terespolu Pomorskim.

Zadania zrealizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który prowadzi też zaawansowane prace projektowe związane z przebudową kolejnych odcinków tras. W trakcie są też tegoroczne prace modernizacyjne i remontowe na drogach wojewódzkich - na ten cel zarezerwowano w tym roku 18 mln złotych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Komentarze  
Zdzisiek
0 #1 Zdzisiek 2016-09-28 23:29
A kiedy ruszy remont drogi wojewódzkiej z Brodnicy w kierunku Działdowa? Ta droga jest traktowana przez wielu dalszych kierowców ciężarówek np. z Białegostoku do Poznania, jako droga tranzytowa a obecnie jest już w bardzo fatalnym stanie. A my lokalni mieszkańcy prosimy o remont, bo ruch tutaj jest bardzo duży.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.