edroga04430 lipca konsorcjum firm Strabag i Budimex podpisało z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę 16 km autostrady A1 węzeł Tuszyn – węzeł Bełchatów. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 32 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyłączeniem z czasu prowadzenia prac budowlanych okresów zimowych.

 

Nowy odcinek będzie przebiegał w istniejącym śladzie A1 Tuszyn – Piotrków Trybunalski. Inwestycja powstanie w systemie „projektuj i buduj”.

- Dwa lata temu oddaliśmy do użytkowania obwodnicę Łodzi, obecnie budujemy obwodnicę Częstochowy. Cieszę się, iż Strabag będzie realizował następne odcinki autostrady A1. Dzięki temu powstanie pełne połączenie autostradowe z polskich portów na południe Europy – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag.

W ramach nowego kontraktu zostanie wybudowany 16-kilometrowy odcinek autostrady o nawierzchni betonowej. Będzie miał dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz pas awaryjny. Powstaną 2 węzły drogowe: węzeł Piotrków zapewniający relacje Warszawa – Częstochowa i Warszawa - Łódź i węzeł Bełchatów zapewniający relacje Piotrków – Bełchatów (autostrada A1) z DK 74 oraz 17 obiektów inżynierskich, w tym:
- 10 obiektów nad autostradą,
- 6 obiektów w ciągu autostrady,
- 1 kładka dla pieszych.

Zakres robót obejmie również budowę dróg poprzecznych i dojazdowych, elementy bezpieczeństwa i oznakowanie, urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia i 15 przejść dla zwierząt, 12 przepustów o funkcji ekologicznej oraz elementy zieleni dogęszczającej.

Nowo wybudowany odcinek autostrady podniesie komfort i bezpieczeństwo podróżnych, którzy będą mogli korzystać z drogi o zupełnie nowych parametrach użytkowych w porównaniu z obecną.

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.