IMG 0059Strategiczna inwestycja transportowa w Szczecinie będzie realizowana ze wsparciem unijnym. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Piotr Krzystek podpiszą umowę dającą początek przebudowie węzła Łękno. Parafowanie porozumienia, dzięki któremu inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości 73 mln zł, planowane jest na piątek, 23 czerwca 2017 roku w Szczecinie. Ponadto zawarte zostanie także umowa z gminą Stepnica.

Dla Szczecina to kolejny etap powstania obwodnicy śródmiejskiej, która zatrzymała się na wysokości ulicy Arkońskiej.  Tym razem chodzi o budowę dwupasmówki i dwupoziomowego skrzyżowania przy ulicy Traugutta i alei Wojska Polskiego z parkingami typu „Bike&Ride” i „Park&Ride”, przystankami autobusowymi i tramwajowymi oraz ciągami pieszo-rowerowymi Ten strategiczny punkt transportowy w stolicy Pomorza Zachodniego dotyczy drogi wojewódzkiej nr 115. Ponadto inwestycja obejmuje utworzenie centrum przesiadkowego o ogromnym znaczeniu dla metropolitalnego transportu kolejowego, czyli Szczecińskiej Kolej Metropolitalnej. Inwestycja, której koszt oszacowano na blisko 100 mln zł ma zakończyć się w grudniu 2020 roku. Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 wyniesie 73 mln zł.

Gmina Stepnica podda zaś „liftingowi” ponad 200 punktów oświetleniowych. Przy renowacji zastosowane będą  energooszczędne rozwiązania. Szacuje się, że ilość zaoszczędzonej energii wyniesie ponad 38 MWh na rok. Koszt inwestycji opiewa na ponad 800 tys. zł. 85% kosztów pokryją fundusze unijne. Będzie to prawie 683 tys. zł. Inwestycja ma zakończyć się do grudnia 2017 roku.

Oba zadania dotyczą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZIT-y to narzędzie służące wdrażaniu Funduszy Europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. Obejmują Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny. W bieżącej perspektywie dla działań ZIT w SOM-ie zaplanowano kwotę ponad 109 mln euro, a w KKBOF-ie 40 mln euro.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.