ul. BasztowaPrezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisał wniosek dotyczący zgłoszenia projektu pn. Studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie do sfinansowania w ramach unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

- Budowa metra w Krakowie to projekt, który musi być bardzo dobrze przemyślany. Dlatego, pamiętając o woli mieszkańców wyrażonej w referendum z 2014 roku, chcemy dysponować wszelkimi możliwymi analizami dotyczącymi takiego rozwiązania – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Zakres projektu obejmuje opracowanie studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie w oparciu o wskazany w „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra” wariant „MetroMetrobus”. Wskazuje on na konieczność budowy systemu komunikacji podziemnej w ścisłym centrum miasta. Zakłada przebieg bezkolizyjnej linii szybkiego transportu szynowego na trasie Wschód-Zachód o długości około 15 km (łączącej dzielnice Bronowice i Nowa Huta z centrum miasta).

Wybór tego wariantu został dokonany na podstawie wyników „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra”, którego głównym celem było odwrócenie negatywnego trendu wzrostu udziału podróży samochodowych oraz zwiększenie przepustowości sieci tramwajowej. W ramach opracowania dokonano między innymi analiz społeczno-gospodarczych, ruchowych, ekonomicznych, finansowych, wrażliwości, realizacyjnych, wpływu na środowisko. W toku prac przeanalizowano kilkadziesiąt wariantów rozwoju systemu transportu, z których do dalszej realizacji zarekomendowano wariant IV.3 „MetroMetrobus”. Ponadto, jako dalsze działania, autorzy opracowania wskazali wykonanie koncepcji i studiów wykonalności dla I etapu metra (tunelu pod Starym Miastem) i jego etapowego podłączenia do systemu tramwajowego.

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2017-2019, a szacunkowy koszt to 10 milionów złotych.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.