made with love from Joomla.it

0x0Nowy most w Supraślu jest już gotowy. W ramach inwestycji stary most został rozebrany, a w jego miejsce stanął nowy. Rozbudowano także drogę wojewódzką nr 676. 17 października obiekt został otwarty. Wartość inwestycji to ponad 12 mln zł.

- Cieszymy się, że mogliśmy zrobić tę inwestycję w ciągu drogi wojewódzkiej z Białegostoku w kierunku Krynek. Powstała droga, która jest ważna dla tej części województwa, ważna też dla aglomeracji białostockiej, ponieważ dużo mieszkańców Białegostoku jedzie w kierunku wschodnim, w rejony Puszczy Knyszynskiej. Inwestycja bardzo pięknie się prezentuje, most jest wyjątkowy, a do tego ocinek drogi w dobrym standardzie - powiedział marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Prace, jakie zostały wykonane w ramach tej inwestycji:
1) rozbiórka istniejącego obiektu mostowego
2) budowa mostu łukowego o długości 71,9 m
3) wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni na odcinku ok. 1,5 km
4) korekta łuków pionowych i poziomych,
5) budowa i przebudowa chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych,
6) budowa zatok autobusowych 2 szt.,
7) rozbudowa systemu odwodnienia: budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, budowa separatorów i osadników,
8) budowa przejść oraz płotków dla płazów,
9) przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
10) ustawienie barier ochronnych oraz elementów bezpieczeństwa drogowego.

Wartość inwestycji to ponad 12 mln zł brutto. Prace trwały od maja 2016 roku do października 2017.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.