edroga558Sypnęło śniegiem w województwie świętokrzyskim i choć nie są to jeszcze duże opady, to niektórym kierowcom sprawiły problemy na drodze. Stale monitorowana jest sytuacja na ponad 1000 km dróg wojewódzkich, a Świętokrzyski Zarząd Dróg jest dobrze przygotowany do walki z trudnymi warunkami na drogach.

- Jesteśmy dobrze przygotowani do utrzymania dróg wojewódzkich. Łącznie gotowych do działania jest 38 pługopiaskarek, 6 pługów ciężkich, 5 równiarek i 5 ładowarek. 75% tego sprzętu to sprzęt własny ŚZDW - mówi Ewa Więckowska ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Na utrzymanie dróg w sezonie zimowym przygotowano prawie 30 ton piasku i ponad 8,5 tony soli drogowej. Ważnym elementem walki z zawiewaniem śniegu z pól było ustawienie zasłon przy drogach wojewódzkich. Łącznie ustawiono ich ponad 18,5 kilometra.

Zimowe utrzymanie dróg ŚZDW realizuje poprzez 7 obwodów drogowych znajdujących się w dwóch rejonach: Zgórsko i Staszów. Są to obwody Zgórsko, Łopuszno, Pińczów, Staszów, Nowa Słupia, Ostrowiec Świętokrzyski i Tempoczów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.