contentmap_plugin

14882Pierwszymi fragmentami nowej jezdni drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – granica województwa z docelową warstwą ścieralną nawierzchni mogą już jeździć kierowcy. 19 maja nastąpiło przełożenie ruchu na dwa fragmenty jezdni, na których ułożona została ostatnia warstwa nawierzchni.

Ruch został przełożony na zachodnią jezdnię drogi ekspresowej na odcinku o długości ponad 4 km, począwszy od budowanego węzła w Łączynie do dawnej stacji benzynowej. Jest to pierwszy odcinek tej inwestycji z docelową warstwą nawierzchni SMA oddany do dyspozycji kierowcom. Kolejny, o długości ponad kilometra, znajduje się za budowanym węzłem Mierzawa na jezdni wschodniej. Ruch na obu odcinkach odbywać się będzie jedną jezdnią w obu kierunkach. Zmiana organizacji ruchu umożliwi wykonawcy kontynuację prac przy układaniu nawierzchni. W miarę postępu robót wprowadzane będą kolejne zmiany organizacji ruchu, które ułatwią kierowcom podróżowanie, a wykonawcy pozwolą na dokończenie robót. Udostępnienie całego odcinka drogi ekspresowej S7 w oparciu o docelową organizację ruchu planowane jest 22 września br. po zakończeniu procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowej trasy.

W ramach inwestycji powstaje nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7, o długości około 20 kilometrów, z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga, z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia, będzie biegła w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. W ramach inwestycji zaplanowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na klata 2014-2020.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.