28256Już wkrótce cały świętokrzyski odcinek drogi S7 będzie ekspresowy. Trwają prace przygotowawcze na całej długości S74.

 

Oddanie do użytkowania aktualnie budowanego odcinka drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej to kwestia najbliższych miesięcy. Stosunkowo niedługi, bo 8-kilometrowy fragment, ma kluczowe znaczenie, ponieważ po jego otwarciu cały świętokrzyski odcinek trasy nr 7 będzie miał pełne parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej nieprzerwanie na długości 100 kilometrów.

Na finiszu – droga S7 już wkrótce ekspresowa na całej długości w Świętokrzyskiem

Właśnie we wrześniu rozpoczął się jeden z najważniejszych i finalnych etapów realizacji inwestycji w ciągu S7 między granicą województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego a węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej, której łączny koszt wynosi 344,4 mln zł. Wykonawca przystąpił do układania ostatniej warstwy nawierzchni, przy równoległej kontynuacji innych asortymentów robót na przykład na ustrojach nośnych obiektów mostowych. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, ciąg główny S7 może być przejezdny do końca br., mimo iż zgodnie z umową inwestycja może być realizowana do maja 2020. Dzięki otwarciu tego odcinka cała stukilometrowa droga S7 na terenie województwa świętokrzyskiego będzie ekspresowa.

Znacznie skróci się czas podróżowania między Krakowem, Kielcami i Warszawą, bo nieprzerwanie od granicy województwa świętokrzyskiego z Małopolską do Grójca, czyli na dystansie około 200 kilometrów, będziemy korzystać z dwujezdniowej drogi klasy S. Do tego, aby fragmenty drogi ekspresowej zostały spięte w dwustukilometrowy ciąg S7, przyczyniło się także oddanie do użytkowania w 2017 roku 20-kilometrowego odcinka Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego o długości blisko 20 km za 620 mln złotych oraz odcinka Radom – granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego o długości 22 km. W 2018 roku udostępnione zostały: odcinek S7 Chęciny – Jędrzejów o długości 21,5 km (koszt to 825 mln zł) i 25-kilometrowa obwodnica Radomia. Nadzorowana przez kielecki Oddział GDDKiA budowa dwóch mazowieckich odcinków S7 przyczyniła się do szybszego i łatwiejszego skomunikowania regionu świętokrzyskiego ze stolicą Polski. Łączny koszt trzech świętokrzyskich odcinków drogi ekspresowej S7 to blisko 1,8 mld złotych. Dwa z nich już zostały dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

282572825828260

 

 

 

 

 

Prace przygotowawcze na całym świętokrzyskim odcinku S74

Równolegle z budową skarżyskiego odcinka drogi S7 GDDKiA aktualnie prowadzi prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S74 na całym świętokrzyskim odcinku. Dla 6 odcinków trasy o łącznej długości około 100 km komunikującej Podkarpacie i Świętokrzyskie z węzłami autostradowymi w Łódzkiem opracowywane są koncepcje programowe za łączną kwotę 23,5 mln złotych. Dokumentacja stanowiąca materiał dla wykonania projektu budowlanego powstanie dla drogi S74 nieprzerwanie od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego do Opatowa. Dla czterech spośród sześciu odcinków wydane już zostały decyzje środowiskowe, trwa procedura związana z wydaniem decyzji dla obwodnicy Opatowa. W tym roku GDDKiA podpisała także umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na 71-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S74 od Opatowa do Niska łączący Świętokrzyskie i Podkarpacie. Na podstawie tej dokumentacji będzie można złożyć wniosek o kolejną decyzję środowiskową.

Koncepcje programowe dla stu kilometrów S74 do 2020 roku

W 2018 roku podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka S74 od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do miejscowości Przełom/Mniów o długości 27,5 km. W pierwszym kwartale br. podpisane zostały 3 kolejne umowy na koncepcje programowe dla odcinków S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (16,4 km), Cedzyna – Łagów (32 km) i Łagów – Jałowęsy (14,5 km). Jednocześnie trwa realizacja umów, w ramach których opracowane będą koncepcje programowe dla obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 (ok 15 km) oraz przejścia S74 przez Kielce (ok. 5 km). Zakończenie tego etapu prac przygotowawczych na wymienionych odcinkach planowane jest w 2020 roku.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.