edroga779Obwodnice miejscowości Daleszyce i Suków oraz przebudowa drogi poprawiającej przejazd z Kielc w kierunku mostu przez Wisłę w Połańcu – to elementy inwestycji drogowej, która zyskała dofinansowanie unijne z Programu Polska Wschodnia.

- Niedawno poinformowaliśmy, że wybraliśmy do dofinansowania  w Programie Polska Wschodnia wszystkie projekty drogowe – zagospodarowaliśmy 100% alokacji działania 2.2. Dziś podpisujemy jedną z ostatnich umów, dzięki której poprawi się dostępność transportowa makroregionu – powiedział wiceminister Hamryszczak. - Realizowane inwestycje tworzą nowoczesne połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej i włączają je w sieć dróg krajowych, w tym TEN-T, co zapewnia dostęp do najważniejszych pod względem gospodarczym ośrodków w kraju i za granicą.

Dzięki projektowi wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z Daleszyc i Sukowa, a ich mieszkańcy będą mogli bezpieczniej przemieszczać się po swoich miejscowościach. Zmniejszy się również poziom hałasu i zanieczyszczenie powietrza. Na inwestycji zyskają również mieszkańcy Kielc i gmin ościennych, a także wszyscy podróżujący przez województwo świętokrzyskie. Rozbudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 764 od granicy miasta Kielce do granicy gminy Daleszyce będzie uzupełnieniem ważnego ciągu drogowego łączącego województwo świętokrzyskie z podkarpackim. Jego południowa część, wraz z mostem przez Wisłę w Połańcu, została zrealizowana w poprzedniej perspektywie finansowej ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej, a jego część środkowa jest planowana do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego. Inwestycja przyczyni się nie tylko do wzrostu jakości życia mieszkańców Kielc i okolic, ale również do poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

W najbliższych dniach zostaną zawarte kolejne umowy o dofinansowanie inwestycji drogowych z trzeciego, ostatniego, konkursu w Programie Polska Wschodnia: m.in. w województwach podkarpackim i podlaskim. Łącznie w Programie Polska Wschodnia dofinansowanych zostanie 28 inwestycji drogowych, o wartości ponad 2 mld zł (EFRR).

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.