edroga347GDDKiA w Kielcach ogłosiła przetarg na rozbudowę siedmiu skrzyżowań z drogami krajowymi nr 73 i 79. To kolejne zadania realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Zaprojektowanie i budowa chodnika w Miłkowie w ciągu drogi krajowej nr 9 oraz przebudowa siedmiu skrzyżowań z drogami krajowymi nr 73 i 79 realizowane będą w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Wyłonieni w przetargach wykonawcy najpierw opracują dokumentację dla inwestycji, a następnie przystąpią do realizacji projektów. Budowa kilometrowego odcinka chodnika w Miłkowie, usytuowanego po lewej stronie drogi krajowej nr 9, zakończy się w listopadzie 2017 roku.

Natomiast przetarg dotyczący skrzyżowań obejmuje przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą krajową nr 73 w Ratajach Słupskich oraz pięciu skrzyżowań z drogą krajową nr 79 (trzech w Pacanowie, jednego w Słupi i jednego w Grotnikach).

Planowane są takie roboty jak: poszerzenia w obrębie skrzyżowań, wydzielenie pasów do skrętów w lewo, wydzielenie azyli dla pieszych, budowa lub przebudowa zatok autobudowych, budowa chodników na dojściach do przystanków, montaż znaków aktywnych D-6 na wysięgnikach oraz oświetlenia przejść dla pieszych, regulacja odwodnienia. Roboty powinny zakończyć się we wrześniu 2018 roku.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.