DW 685 ZabludowPo niespełna dwóch latach od rozpoczęcia modernizacji części drogi wojewódzkiej nr 685 Zabłudów-Nowosady trasa jest gotowa. 21 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie blisko 8,5-km odcinka drogi.

 

- To bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, bo na tej trasie funkcjonuje dużo firm, również ze względów społecznych, bo służy przemieszczaniu się mieszkańców na trasie Białystok-Zabłudów-Hajnówka. Ma także ważny aspekt turystyczny, bo dzięki niej można najszybciej dostać się do Białowieży i regionu Puszczy Białowieskiej – powiedział Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Podkreślił, że inwestycja przebiegła bardzo sprawnie i zakończyła się zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Marszałek zapowiedział, że samorząd województwa będzie realizował jeszcze wiele inwestycji drogowych. Przy okazji tworzenia budżetu samorządu województwa na rok 2020 zapadną decyzje, które drogi wojewódzkie będą najistotniejsze dla rozwoju regionu. Zarząd Województwa Podlaskiego we współpracy z regionalnym oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi analizę, by stworzyć jedną siatkę połączeń krajowych i wojewódzkich, która najlepiej będzie służyć mieszkańcom regionu.

Zmodernizowany odcinek 8,4 km znajduje się na wyjeździe z Zabłudowa i prowadzi do granicy powiatu białostockiego w miejscowości Żywkowo. W ramach inwestycji, która trwała 21 miesięcy, poszerzono drogę do szerokości 7 m, zbudowano m.in. most na rzece Rudnia oraz 10 zatok autobusowych, a na prawie całej długości chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowano także sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną i deszczową, sieci elektryczne, gazociągi, zbudowani zbiorniki na wody opadowe itd. Wartość wykonanych robót to 48,8 mln zł. Inwestycja została dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu Operacyjna Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020".
Na odcinku kolejnych 21 km na trasie Żywkowo-Nowosady trwają dalsze prace, które powinny zakończyć się do sierpnia 2021 roku.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.