contentmap_plugin

edroga961Za półtora roku kierowcy podróżujący drogą wojewódzką nr 965 znacznie szybciej i bezpieczniej pokonają odcinek z Zielonej do Limanowej. Ruszyła rozbudowy trasy łączącej powiat bocheński z limanowskim. Inwestycja kosztować będzie ponad 43,5 mln zł, z czego 85% pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

- Droga wojewódzka nr 965 stanowi jeden z głównych regionalnych szlaków komunikacyjnych południowej Małopolski. Cieszę się, że już niedługo dołączy ona do całej sieci nowo wybudowanych lub całkowicie przebudowanych tras w regionie. Liczymy na to, że inwestycja nie tylko ułatwi życie mieszkańcom powiatu bocheńskiego i limanowskiego, ale przyciągnie do nich inwestorów, co przełoży się m.in. na stworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój mniejszych miejscowości położonych wzdłuż trasy – mówi marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Inwestycja obejmie łącznie prawie 18 km drogi wojewódzkiej z Zielonej do Limanowej. W ramach projektu przebudowane zostaną mosty w Świniarach, Zielonej oraz Łąkcie Górnej. W Świniarach dodatkowo zmieni się także połączenie DW 965 z DW 964, gdzie tradycyjne skrzyżowanie zastąpi bezkolizyjne rondo. Przebudowane zostaną także skrzyżowania z drogami podporządkowanymi w innych miejscowościach, a na tych najbardziej obciążonych ruchem powstaną lewoskręty.

Dzięki inwestycji poprawi się także bezpieczeństwo pieszych. Wzdłuż trasy wybudowane zostaną krawężniki i zatoki autobusowe wraz z chodnikami. Istniejące pobocza zostaną znacznie poszerzone i przygotowane pod budowę chodników i ścieżek rowerowych. Całkowicie przebudowane zostanie także odwodnienie drogi, przepusty drogowe oraz istniejące zjazdy. Projekt zakłada także umocnienie korpusu drogi w miejscach, w których jest ona narażona na osiadanie.

Inwestycja łącznie kosztować będzie 43,5 mln zł. 85% z tej kwoty pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostałe 15% pochodzić będzie z budżetu Województwa Małopolskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska S.A., która realizuje zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" do końca września 2018 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.