S8Dwie jezdnie drogi ekspresowej S8 łączą Warszawę i Białystok. Udostępniono kierowcom ostatni, 13-kilometrowy odcinek od Wyszkowa do węzła Poręba, który domyka całą wybudowaną drogę ekspresową pomiędzy stolicą Polski a stolicą województwa podlaskiego. To zaś pozwala połączyć Białystok z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i Europie.

 

Przez ostatnie 3 lata oddano do użytkowania przeszło 98 km nowo wybudowanych odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem, o wartości robót realizowanych na tych kontraktach przekraczającej 3 miliardy złotych. Razem z wcześniej wybudowanymi fragmentami S8 daje to prawie 180 km bezpiecznego połączenia drogowego pomiędzy miastami - dwie jezdnie, pasy rozdzielające, awaryjne, ogrodzenie zapobiegające wtargnięciu zwierząt, itp.

Odcinek od Wyszkowa do węzła Poręba, którym kierowcy już jeżdżą, ma 13 kilometrów długości i nawierzchnię - podobnie jak sąsiedni fragment od węzła Poręba do obw. Ostrowi Mazowieckiej - z betonu cementowego. Łącznie to 29 km nawierzchni betonowej - na pozostałej części S8 pomiędzy Warszawą, a Białymstokiem, kierowcy pojadą po nawierzchni asfaltowej.

IMG0623IMG0626IMG0631IMG0638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odcinek Wyszków - węzeł Poręba w liczbach:
- 3 węzły drogowe: Trzcianka, Knurowiec i Poręba,
- 8 obiektów inżynierskich przewidzianych dla ruchu pojazdów,
- 1 górne przejście dla zwierząt (WD-04),
- 19 przepustów stanowiących przejścia dla zwierząt małych,
- 50 km barier energochłonnych,
- ok. 34 km ogrodzenia wzdłuż trasy chroniącego przed wtargnięciem zwierzyny,
- 832 m ekranów przeciwhałasowych,
- wybudowano ok 1,1 mln m3 nasypów.

Budowa S8 na odcinku Wyszków - Poręba jest dofinansowana ze środków unijnych (POIŚ 2014-2020) jako część projektu obejmującego wszystkie mazowieckie od Wyszkowa do granicy województwa (38,5 km). Wsparcie unijne wynosi 662,8 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.