contentmap_plugin

GLY 9237xxx1000Na tę inwestycję czekali nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim turyści i przedsiębiorcy. Dzięki gruntownej modernizacji drogi Gorlice – Bardejov – Prešov będzie się można znacznie sprawniej przemieszczać pomiędzy polską autostradą A4 a słowacką D1. Koszt inwestycji, którą prowadziły wspólnie województwo małopolskie i Preszowski Kraj Samorządowy, wyniósł w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wyremontowano ponad 20 km drogi – z czego ponad 12 km po polskiej stronie, a ponad 8 km na Słowacji.

 

W czwartek w Zdyni marszałek Jacek Krupa, Leszek Zegzda z zarządu województwa i Jozef Lukáč, wiceprzewodniczący Preszowskiego Kraju Samorządowego, uroczyście podsumowali remont drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku od Gorlic do przejścia granicznego w Koniecznej. Na finał tej inwestycji czekali przede wszystkim kierowcy, dla których ta trasa to najszybsza droga na Słowację. Teraz ten odcinek będzie można pokonać jeszcze wygodniej.

- Zakończona inwestycja to tylko przykład jednego z wielu projektów, jakie województwo małopolskie realizuje w ostatnim czasie wspólnie z Krajem Preszowskim. Większość z nich dotyczy głównie inwestycji drogowych, w efekcie czego znacznie poprawi się dostępność transportowa południa Małopolski i północnej części Słowacji. Nie mam wątpliwości, że skorzystają na tym obie strony – bo lepsze połączenie drogowe szybko przekłada się na większą atrakcyjność gospodarczą danego regionu – podkreślał w czwartek marszałek Jacek Krupa.

Leszek Zegzda z zarządu województwa małopolskiego dodał, że wyremontowana droga Gorlice – Bardejov – Prešov z pewnością sprawi, że przybędzie tu turystów.

- Okolice Gorlic, ze wspaniałym Beskidem Niskim, szlakiem I wojny światowej i urokliwymi drewnianymi świątyniami, to tak cenne, a jednocześnie tak ciągle mało poznane przez turystów tereny. Wierzę, że dzięki zakończonej dzisiaj inwestycji, a także pozostałym projektom, które województwo realizuje ze Słowacją, uda się na nowo wypromować te tereny. Tym bardziej, że wśród naszych wspólnych projektów jest m.in. dokończenie rowerowej trasy EuroVelo 11 po słowackiej stronie – wylicza Leszek Zegzda.

Gruntowna modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 to część wspólnego projektu województwa małopolskiego i Preszowskiego Kraju Samorządowego, który w 85 proc. był finansowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja. W sumie wyremontowano ponad 20 km drogi Gorlice – Bardejov – Prešov. Po stronie polskiej było to łącznie 12,38 km – z czego w samych Gorlicach wyremontowano w sumie 1,25 km; a z Gładyszowa do przejścia granicznego odcinek liczący 11,13 km. Po stronie słowackiej zmodernizowano łącznie 8,6 km – wyremontowano odcinki drogi II/545: Raslavice – Janovce (5 km), Bardejov – Kľušov (1,93 km) oraz Regetovka – Becherov (1,65 km).

Co zrobiono po polskiej stronie? W samych Gorlicach udało się gruntownie wyremontować ul. Węgierską, a także poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28. Z kolei na odcinku od Gładyszowa do przejścia granicznego w Koniecznej nie tylko zmodernizowano nawierzchnię, ale też uporządkowano przydrożne rowy, pobocza i wzmocniono skarpy. Wzdłuż drogi pojawiły się też tablice informacyjne, które ostrzegają kierowców m.in. o trudnych warunkach pogodowych.

Koszt prac przeprowadzony po polskiej stronie – czyli na drodze wojewódzkiej nr 977 – wyniósł w sumie 15 mln zł, ponad 2 mln zł to wkład z budżetu województwa małopolskiego. Z kolei remont na słowackiej części drogi pochłonął blisko ponad 16 mln zł, z budżetu Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz budżetu Republiki Słowackiej wydano ponad 1,6 mln zł. Resztę – czyli 85 proc. kosztów inwestycji – sfinansowała unijna dotacja w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Źródło: Urząd Marszłkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.