tk 2Potężne maszyny, konkurs dla operatorów koparek i rozmowy o tematach palących dla branży – tak zapowiadają się XXII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA–POLSKA, które odbędą się od 31 maja do 2 czerwca w Targach Kielce. Wystawa nazywana przez specjalistów „kieleckim świętem drogownictwa” to miejsce, gdzie od lat wskazywane są kierunki rozwoju tego sektora w Europie Środkowo – Wschodniej.

Targi AUTOSTRADA – POLSKA to najważniejsze branżowe targi w tej części Europy. Tutaj, na powierzchni 30 tys. metrów kwadratowych prezentowane będą produkty ponad 400 firm z przeszło 20 krajów całego świata. Wśród nich znajdują się niekwestionowani liderzy rynków z krajów takich jak między innymi Niemcy, Włochy, Francja, Dania, Finlandia, Kanada, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, a także silna reprezentacja firm ze Wschodu – z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy i Łotwy. Na ich stoiskach zobaczyć będzie można najnowocześniejsze urządzenia budowy i utrzymania sieci drogowej, od sprzętu i materiałów do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych aż po oznakowanie i infrastrukturę związaną z drogownictwem i użytkowaniem autostrad.

Targi co roku odwiedza 15 tysięcy profesjonalnych zwiedzających. Spotykają się tu przedstawiciele resortów i szefów najważniejszych instytucji. Wystawa odbywa się pod patronatem między innymi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Kierowcy mają w Polsce 1553 km autostrad i 1495 km dróg ekspresowych. Priorytetem dla branży budowlanej jest teraz ich dokończenie i rozbudowa. W planie budowy dróg do 2025 są inwestycje za 198 mld zł. Podczas targów w Kielcach, do rywalizacji o kawałki tego „tortu” przystąpią najważniejsze firmy. Planowane budowy dróg potrzebują bowiem ogromnego zaplecza: sprzętu, materiałów, technologii i oczywiście ludzi.

Ożywienie w sektorze drogownictwa sprawia, że targi będą miejscem dialogu między wykonawcami, a zleceniodawcami. Tutaj odbędzie się wiele spotkań merytorycznych, które poruszą tematy najważniejsze dla branży. Wśród nich znajdzie się między innymi konferencja „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe”, debata „Uwolnienie stawek za parkowanie – optymalizacja wykorzystania przestrzeni publicznej czy drenowanie kieszeni kierowców?” oraz prezentacja Białej Księgi Branży Drogowej, której organizatorem jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Blok konferencyjny obejmował będzie również takie tematy jak rozjaśnianie nawierzchni drogowych, efektywne zarządzanie infrastrukturą drogową i kolejową oraz problemy parkingowe obszarów zurbanizowanych.

W programie targów oprócz konferencji, debat i seminariów zaplanowano również cieszący się coraz większą popularnością konkurs operatorów koparek BIG BAU MASTER. Podczas rywalizacji, swoje umiejętności zaprezentują operatorzy maszyn budowlanych, którzy zmierzą się z zadaniami wymagającymi nie lada precyzji i opanowania. Pula nagród w konkursie to ponad 10 tys. złotych.  

Jednocześnie z targami AUTOSTRADA – POLSKA obywać się będą wystawy związane z infrastrukturą, transportem drogowym, a także technologiami parkingowymi, czyli TRAFFIC-EXPO-TIL, ROTRA oraz EUROPARKING.

Źródło: Targi Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.