edroga041Przetargi na przebudowę drogi krajowej nr 63 pomiędzy Zambrowem a Czyżewem, przejście przez Mońki na DK 65, czy przez Wysokie Mazowieckie na DK 66, wreszcie rozbudowa DK 66 na odcinku od Bielska Podlaskiego do miejscowości Połowce przy granicy z Białorusią, to najważniejsze – poza drogami ekspresowymi - zadania na sieci dróg krajowych województwa podlaskiego prowadzone w tym roku.

 

Powyższe zadania realizowane w systemie „Projektuj i buduj” (a to nie wszystkie) oznaczają rozpoczęcie przebudowy w bieżącym roku ponad 45 kilometrów dróg krajowych na Podlasiu. I to przebudowy w szerokim zakresie – ze wzmocnieniem bądź budową nowej konstrukcji jezdni i przystosowaniem jej do nośności 11,5 tony na oś, z lewoskrętami na skrzyżowaniach, z jezdniami dodatkowymi (drogi serwisowe) wreszcie ze ścieżkami rowerowymi lub ciągami pieszo-rowerowymi. Do tego oczywiście to wszystko, na co rzadko zwraca się uwagę - budowa odwodnienia jezdni, budowa kanałów technologicznych, czy oświetlenia części skrzyżowań. Zadania realizowane będą w latach 2019-2021.

Bez wątpienia najdłuższym odcinkiem w przebudowie (rozbudowie) – ponad 33 km - stanie się w tym roku DK 66, od Bielska Podlaskiego do miejscowości Połowce, w pobliżu przejścia granicznego z Białorusią. Roboty będą ruszały po otrzymaniu decyzji administracyjnych (ZRID, pozwolenie na budowę).

Przetargi w systemie „Projektuj i buduj” (I półrocze 2019):
- przebudowa DK 65 na odcinku granica województwa do DK 61 w Grajewie, dł. 1,53 km;
- przebudowa DK 63 na odcinku Grochu – Pogorzele – Przeździecko – Mroczki, dł. 4,31 km;
- rozbudowa DK 63 na odcinku Czyżew Sutki – Czyżew, dł. 4,35 km;

Przetarg na budowę (II półrocze 2019):
- Rozbudowa DK 66 „przejście przez Wysokie Mazowieckie”, dł. 3,94 km;

Przebudowy i rozbudowy dróg, które rozpoczną się w I półroczu br.:
- DK 66 na odcinkach: Bielsk Podlaski - Podbiele, Podbiele – Suchowolce, Suchowolce – Kleszczele, Kleszczele – Połowce, łączna dł. 33,3 km
- DK 66 – odc. Patoki, dł. 1,76 km
- DK 65 - przejście przez Mońki, dł. 3,1 km
- DK 61 - przejście przez Rydzewo, łączna dł. 1,5 km.

Przebudowy dróg, które zakończą się w tym roku:
- DK 63 - przejście przez Kolno, dł. 2,5 km, zakończenie prac – IV kw.
- DK 66 Patoki – Brańsk – IV kw.
- DK 61 pp. Rydzewo – IV kw.
- DK 66 pp. Suchowolce – IV kw.
- DK 66 Suchowolce – Kleszczele – IV kw.
- DK 65 pp. Downary Plac – kw.
- DK 66 pp. Szepietowo – IV kw.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.