DJI 0590Wiadukt południowy na Łódzkiej uzyskał wszystkie wymagane zezwolenia. Dzięki temu w najbliższy piątek (10 maja) zostanie on udostępniony do ruchu. Pierwsze auta przejadą po obiekcie około godziny 10.00. Do dyspozycji kierowców zostanie udostępniony także bypass umożliwiający bezkolizyjny przejazd w kierunku Łodzi.

 

- To był żmudny ale i pracochłonny okres. Po zakończeniu prac na wiadukcie, próbach obciążeniowych obiektu rozpoczął się czas pozyskiwania stosownych zezwoleń, które zapewniają dopuszczenie go do ruchu. Uzyskaliśmy dokumenty od wielu instytucji m.in. od Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, PKP PLK, Straży Pożarnej i Policji - wylicza Krzysztof Futro, kierownik budowy z ramienia PBDI S.A.

DJI 0583Do zakończenia prac pozostały roboty wykończeniowe. - Będziemy uzupełniać krawężniki na przejazdach i likwidować wszystkie elementy tymczasowej organizacji ruchu - dodaje Futro. Wszystkie prace zakończa się 21 maja br.

W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi krajowej nr 91 o długości ok. 2,4 km od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej. Od skrzyżowania z ul. Lipnowską do skrzyżowania z ul. Włocławską powstał układ dwujezdniowy, zbudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i drogi wewnętrzne wzdłuż drogi krajowej oraz przede wszystkim wybudowano nowy wiadukt nad linią kolejową PKP.

Z kolei na odcinku od skrzyżowania z ul. Włocławską do włączenia w skrzyżowanie z ul. Zdrojową została wykonana jedna jezdnia wraz z infrastrukturą dla rowerzystów i pieszych. Ponadto poprawiono istniejący system odwodnienia drogi poprzez zastosowanie kanalizacji deszczowej i drenaży. W ramach realizacji odcinka drogowcy przebudowali skrzyżowanie z ul. Solankową i zamontowali nowe oświetlenie drogowe. Na całym odcinku objętym rozbudową zostały przebudowane zatoki autobusowe, zjazdy i wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Przy przebudowie infrastruktury zastosowano elementy technologii ITS (Inteligentne Systemy Transportowe).

Źródło: MZD w Toruniu

Autor zdjęć: FOCUS ART Antonowicz Błażej

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.