torunDokumentacja projektowo-kosztorysowa dla trzeciego odcinka trasy średnicowej w Toruniu ma być gotowa do końca 2018 roku. Wykonawca będzie musiał przygotować koncepcję wielobranżową dla trasy wraz z multimedialną prezentacją, projekty budowlane i wykonawcze, kosztorys inwestorski oraz materiały do przetargu na roboty budowlane. Do końca przyszłego roku ma też uzyskać wszystkie pozwolenia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia robót.


Projektowany odcinek od Szosy Chełmińskiej do Szosy Okrężnej ma 1,9 km długości. Oprócz budowy nowej trasy na tym fragmencie, zostaną przebudowane drogi lokalne w tej okolicy o łącznej długości 1,2 km. W ramach inwestycji przewidziano m.in. budowę jezdni, chodników, zatok autobusowych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, parkingów przy ul. Wybickiego (w pobliżu osiedla mieszkaniowego) i przy ul. Grunwaldzkiej (przy kościele), odwodnienie nawierzchni drogowych oraz montaż oświetlenia drogowego.

 

Źródło: MZD Toruń

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.