chodnik2Trwa przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Grudziądzkiej w Toruniu. Nowa infrastruktura powstanie po wschodniej stronie ulicy pomiędzy ul. Pod Dębową Górą a ul. Polną. Budowany odcinek o długości ok. 700 metrów zostanie w pełni włączony w istniejącą sieć tras rowerowych Torunia. 

Nawierzchnia powstającej drogi rowerowej zostanie wykonana z asfaltu. Dzięki realizacji inwestycji poprawią się znacznie warunki ruchu rowerowego w ciągu ul. Grudziądzkiej, która zostanie w pełni wyposażona w infrastrukturę rowerową po jednej stronie drogi na odcinku pomiędzy ul. Bażyńskich a Celniczą.

Polepszą się warunki dojazdu rowerem do budynku Urzędu Miasta Torunia mieszczącego się przy ul. Grudziądzkiej 126 oraz okolicznych firm, sklepów i instytucji.

W związku z realizacją zadania na całym odcinku mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pieszym i rowerowym. Inwestycja potrwa do końca września i kosztuje 484 tys. zł.

 

Źródło i fot.: MZD Toruń

chodnik3

chodnik1

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.