20171129 103404W ostatnich dniach inspektorzy MZD w Toruniu stwierdzili brak 11 lamp. Straty sięgają około 22 tysięcy złotych.

D20171129 103328o kradzieży doszło najprawdopodobniej nocą. Łupem złodziei padły ledowe oprawy oświetlenia drogowego, które oświetlały drogę dojazdową do posesji przy Szosie Chełmińskiej i ścieżkę rowerową Trasa Średnicowa - Świętopełka. Były one zamontowane na słupach metalowych, o wysokości 4 metrów. Schemat działania sprawców w obu przypadkach był taki sam. Najpierw słupy zdemontowano, potem odcięto przewody zasilające, po czym skradziono oprawy. Kradzież była tym bardziej zuchwała, ponieważ kable były pod napięciem, co groziło śmiercią.

Sprawa została zgłoszona organom ścigania.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.