contentmap_plugin

IMG 0492Siedem firm zainteresowanych jest przebudową ul. Łódzkiej w Toruniu. 30 sierpnia toruńscy drogowcy otworzyli oferty na realizację tego zadania.

Ulica Łódzka ma być przebudowana na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej. O realizację tej inwestycji walczy aż 7 firm. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm: PBDI i Erbud wyceniając swoją ofertę na około 16,8 mln zł. Najdroższa oferta należy do konsorcjum firm: Balzola Polska Sp. zo.o. i Construcciones y Promociones Balzola S.A  i została skalkulowana na niespełna 24 mln zł.

Obecnie oferty są badane pod kątem formalno-prawnym. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 25 mln zł.  

W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi krajowej nr 91 o długości około 2,4 km od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej. Na odcinku od ul. Lipnowskiej do Włocławskiej powstanie układ dwujezdniowy, na wysokości ulicy Włocławskiej powstanie 3-wlotowe rondo.  

Na dalszym odcinku od Włocławskiej do ul. Zdrojowej planowana jest przebudowa istniejącej jezdni. Na całym odcinku powstanie infrastruktura dla rowerzystów i pieszych. W ramach inwestycji, nad torami kolejowymi linii Kutno-Piła,  powstanie także nowy wiadukt, dostosowany do nowego układu drogowego.

W 2015 roku zakończył się pierwszy etap przebudowy ul. Łódzkiej. Arteria została przebudowana na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej (skrzyżowanie z Trasą Wschodnią). Długość przebudowanego fragmentu wynosi 1,3 km. Po przebudowie ulica Łódzka stała się trasą dwujezdniową, posiada po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach przebudowy została wykonana kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie. Powstał chodnik i ścieżka rowerowa, co poprawiło  bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W rejonie skrzyżowań powstały  dodatkowe pasy, pozwalające skręcającym na bezkolizyjne pokonanie skrzyżowania. Wykonawcą robót była firma PBDI. Koszt przeprowadzonych w 2015 roku prac to 11,6 mln zł. Równolegle z przebudową ul. Łódzkiej realizowane były  prace związane z  budową tzw. bajpasu, który umożliwia płynny i bezkolizyjny przejazd, bez konieczności wjazdu na rondo, kierowcom jadącym od strony ul. Andersa w kierunku Łodzi.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.