contentmap_plugin

wizualizacjaModernizacja kolejnego odcinka Szosy Chełmińskiej w Toruniu wkrótce stanie się faktem. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepustowości ulicy to tylko niektóre z korzyści jakie przyniesie inwestycja. Przedstawiciele MZD Toruń i firmy Skanska podpisali umowę na rozbudowę ulicy na odcinku od Trasy Średnicowej do ulicy Polnej. Wartość kontraktu to niemal 16 mln zł.

– Szosa Chełmińska to część Trasy Staromostowej, która jest drogą o strategicznym znaczeniu dla miasta i regionu – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia. – Oprócz ważnej funkcji drogi wylotowej, niezwykle istotne są powiązania trasy z siecią dróg krajowych, dzięki którym droga wojewódzka wiąże regionalny układ transportowy i umożliwia włączenie do systemu dróg krajowych i sieci TEN-T. Rozpoczynana właśnie inwestycja w znaczący sposób ułatwi podróżowanie zarówno torunianom, jak i innym korzystającym z tej trasy. Przy tym została zaprojektowana tak, by poprawić bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników – dodaje Michał Zaleski.

Inwestycja dotyczy rozbudowy ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej do ulicy Polnej. – Po przebudowie powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z dodatkowymi pasami na skrzyżowaniach do skrętów – mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD Toruń. – W ramach rozbudowy zaplanowano wykonanie drugiej jezdni (zachodniej) i przebudowę istniejącej (wschodniej). Dodatkowo zostawiamy jeszcze pas na tramwaj, który w przyszłości będzie biegł na odcinku między Trasą Średnicową Północną a ul. Długą – dodaje Rafał Wiewiórski.

– Po stronie zachodniej wybudujemy drugą, nową jezdnię z chodnikiem i drogą rowerową, natomiast jezdnię po stronie wschodniej przebudujemy – dodaje Piotr Kwiatkowski, Skanska. – W ramach inwestycji przebudujemy w sumie sześć skrzyżowań i zmodernizujemy przejazd kolejowy. Wykonamy kanalizację deszczową i sanitarną, przebudujemy również sieć gazową, ciepłowniczą i wodociągową. Prace rozpoczniemy na początku kwietnia od budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej, robót rozbiórkowych oraz robót ziemnych na jezdni zachodniej. Na tym etapie nie przewidujemy utrudnień w ruchu kołowym – zapewnia Piotr Kwiatkowski.

Wzdłuż zmodernizowanej drogi Skanska nasadzi prawie 40 sztuk drzew i ponad 32 tys. krzewów. Zieleń nie tylko nada miastu walorów estetycznych, ale również ochroni przed zanieczyszczeniami, stłumi hałas, osłoni przed wiatrem oraz zwiększy komfort jazdy i urozmaici kierowcom drogę.

W rejonie inwestycji pojawi się 97 nowych lamp oświetleniowych i odpowiednie oznakowanie. Miasto zyska także niemal 1,5 km nowych ścieżek rowerowych. Większość robót branżowych Skanska zrealizuje we współpracy z lokalnymi firmami, z którymi pracowała już wcześniej podczas realizacji innych kontraktów.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.