z1thumb l1Jest szeroka i bezpieczna, z nową jezdnią, chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem oraz co najważniejsze nowymi wiaduktami nad linią kolejową - tak wygląda nowa Łódzka. 21 maja generalny wykonawca prac - firma PBDI S.A. - zakończyła roboty. Projekt kosztował prawie 21,4 mln zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.

 

Ostatnie lata w Toruniu to czas dużych inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez nasze miasto udało się wybudować i przebudowywać układ komunikacyjny miasta, poprawiając w ten sposób komfort i bezpieczeństwo użytkowników dróg.
Dziś (21 maja) do listy kluczowych zadań można dopisać ulicę Łódzką, która została przebudowana na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej.

- Łódzka to jedna z najważniejszych tras wylotowych Torunia, która wraz z przeprawą mostową gen. Elżbiety Zawackiej tworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 91, stanowiący alternatywę dla autostrady A1. We wcześniejszych latach rozbudowaliśmy pierwszy etap ul. Łódzkiej - od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej, poprawiając w ten sposób komunikację w południowej części miasta. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy i goście mogą korzystać ze spójnej i nowoczesnej sieci dróg krajowych, która zapewnia miastu lepszą dostępność transportową - mówi Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia.

- Ulica Łódzka została przebudowana na odcinku 2,4 km. Od ronda Pileckiego do ul. Włocławskiej powstał układ dwujezdniowy. Zbudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i drogi wewnętrzne wzdłuż drogi krajowej oraz przede wszystkim wybudowano 2 nowe obiekty nad linią kolejową PKP. -To był najtrudniejszy moment robót - wspomina Daniel Drozdowski z PBDI S.A. - W trakcie rozbiórki wiaduktu okazało się, że część fundamentów znajduje się pod torami kolejowymi. Trzeba było dokonać zmiany projektu. Na jego przygotowanie potrzeba było kilku tygodni, ponieważ mieliśmy do czynienia z konstrukcją nośną, przy budowie której należało zachować wszystkie rygory technologiczne gwarantujące bezpieczne użytkowanie. Dziś wiadukty służą kierowcom, a próby obciążeniowe potwierdziły, że wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką - dodaje Drozdowski.

Z kolei na odcinku od skrzyżowania z ul. Włocławską do włączenia w skrzyżowanie z ul. Zdrojową została wykonana jedna jezdnia wraz z infrastrukturą dla rowerzystów i pieszych. W ramach inwestycji przebudowane zostało skrzyżowanie z ul. Solankową i zamontowane zostało nowe oświetlenie drogowe. Na całym odcinku objętym rozbudową zostały przebudowane zatoki autobusowe i zjazdy. Wykonane zostały elementy ITS (Inteligentne Systemy Transportowe). Na odcinku „leśnym” ul. Łódzkiej wykonano dwa przejścia dla zwierząt. Nasadzono ponad 4 tysiące krzewów i drzew.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.