8Przebudowa toruńskiego placu Chrapka nabiera kształtu. Na placu budowy pojawiły się pierwsze warstwy nawierzchni i krawężniki.

Główny front robót obejmuje południową jezdnię ulicy Przy Kaszowniku. Na początku kwietnia została ona wyłączona z ruchu. Do tej pory wykonano roboty rozbiórkowe, przebudowano kolizje energetyczne i teletechniczne oraz wykonano dolne warstwy konstrukcyjne jezdni. Na wlocie zachodnim ronda ustawiono krawężniki.

Równolegle na wylocie w kierunku placu Pokoju Toruńskiego trwają prace związane z budową kolektora deszczowego. Po jego wybudowaniu rozpoczną się w tym miejscu roboty drogowe. - Rozpoczęliśmy układanie kabla, który zasilać będzie nową sieć trakcji tramwajowej. Jeszcze w tym miesiącu planujemy rozpoczęcie prac na ulicy Warneńczyka (wylot na Gdańsk). Rozpoczną się tam prace rozbiórkowe oraz budowa nowej jezdni - mówi Daniel Kurowski, kierownik budowy z ramienia firmy Skanska S.A.

2345

 

 

 

 

 

W związku z pracami na południowej jezdni ulicy Przy Kaszowniku, ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnię północną, czyli tą od strony cmentarza. Na wysokości sklepu Netto przejeżdżamy przez torowisko, specjalnie przygotowanym przejazdem przez torowisko. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w tym miejscu została zamontowana sygnalizacja świetlna. Na skrzyżowaniu placu Chrapka została utrzymana relacja z pierwszeństwem z Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Przystanek autobusowy Przy Kaszowniku został przeniesiony z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią. Dojście do przystanku jest możliwe tymczasowym przejściem dla pieszych od strony wschodniej ulicy Przy Kaszowniku.

Inwestycja zakończy się 26 marca 2019 roku i kosztuje ponad 20 mln zł. Jest realizowana z unijnym dofinansowaniem.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.