20190124 142740Przebudowa placu Chrapka to jedna z większych inwestycji drogowych realizowana obecnie na mapie komunikacyjnej Torunia. Zimowa aura wstrzymała większość prac, szczególnie tych, które są związane z układaniem nawierzchni czy betonowaniem. Te prace wykonawca odłożył na czas, kiedy termometry będą wskazywały dodatnią temperaturę. Jednak już teraz, przejeżdżając przez plac, można zobaczyć jak to miejsce się zmieniło.

 

- Do tej pory wykonaliśmy cały zakres torowy i trakcyjny wraz z zasilaniem. Przebudowana została cała infrastruktura telekomunikacyjna, gotowa jest kanalizacja sanitarna - wylicza Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD. W 90% została wykonana kanalizacja deszczowa. Na ukończeniu jest oświetlenie drogowe. Wybudowano ponad 60% chodników, które zapewnią swobodne i bezpieczne poruszanie się w rejonie placu Chrapka.

W najbliższych dniach wykonawca skupi się na budowie kanalizacji deszczowej na placu Pokoju Toruńskiego. - Dobudujemy brakujące chodniki i ścieżki rowerowe oraz dokończymy montaż oświetlenia - mówi Jan Brzycki, kierownik budowy z ramienia firmy Skanska S.A. Do ułożenia jest jeszcze masa bitumiczna na prawej jezdni wlotu od placu Pokoju Toruńskiego oraz na ścieżkach rowerowych. - Te prace wykonamy dopiero wtedy, gdy będą lepsze warunki atmosferyczne - dodaje Brzycki. Wówczas wybudowana zostanie również betonowa zatoka autobusowa oraz parking. Wykonane zostanie oznakowania poziome oraz pionowe. Wokół palcu zostaną nasadzone drzewa i krzewy. Pojawią się także elementy małej architektury i wiaty przystankowe.

***
Plac bpa Chrapka zlokalizowany jest w ciągu DK 15, DK 80 i przebiegającej w bardzo bliskiej odległości DK 91, której przebieg jest alternatywą dla autostrady A1.

To jedno z najważniejszych, ale i najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na mapie komunikacyjnej Torunia. Zastosowane tu rozwiązania są słabo czytelne dla kierowców i sprawiają im wiele trudności. W ciągu roku dochodzi tu średnio do 42 kolizji i dwóch wypadków. Na niski poziom bezpieczeństwa ma wpływ także duża liczba przejść dla pieszych oraz duża prędkość, jaką kierowcy rozwijają w obrębie skrzyżowania. Sytuacja na skrzyżowaniu ma wpływ na rozkład ruchu drogowego odbywającego się na wszystkich kierunkach oraz na płynność i przepustowość ruchu w okolicach centrum miasta. Po przebudowie plac Chrapka będzie stanowić przejrzyste bezkolizyjne skrzyżowanie dróg krajowych.

Realizacja projektu przyniesie polepszenie dostępu do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, międzyregionalnych układów komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także wpłynie na zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. Realizacja projektu zapewni szybszy i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych oraz niższego rzędu, a infrastruktura drogowa przystosowana będzie do przewidywanego natężenia ruchu drogowego. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi istotna poprawa przejezdności przez nasze miasto.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.