contentmap_plugin

20170921 124521Wylewanie betonu, umacnianie płytami ażurowymi, budowa bypassu i obsiewanie terenów zielonych - tak wygląda przebudowa ulicy Łódzkiej w Toruniu. Najszerszy front robót można zobaczyć przy budowie wiaduktu.

W ramach inwestycji powstają dwa wiadukty nad torami kolejowymi. - Każdy z obiektów będzie miał długość prawie 38 metrów. Pierwszy z nich tzw. południowo-zachodni, będzie miał szerokość 9 m, a drugi, zlokalizowany po stronie północno-wschodniej, 12,7 m - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD.

Do ich wybudowania zostanie zużyte 1200 m3 betonu i 110 ton stali. Na szerszym wiadukcie, oprócz ruchu pojazdów, zostanie wytyczony ciąg pieszo-rowerowy. Na węższym będzie dopuszczony tylko ruch kołowy.

- Prace są skupione na północno-wschodnim  wiadukcie, gdzie budowane są przyczółki i wylewany jest beton. Na miejscu pracują zbrojarze - mówi Krzysztof Furto, kierownik z ramienia PBDI S.A.

20170921 12453720170921 124702
Na całym odcinku trwają roboty drogowe. Od ul. Włocławskiej w kierunku Czerniewic skarpy są umacniane płytami ażurowymi. W najbliższych dniach wykonawca zajmie się budową ronda na wysokości ulicy Włocławskiej. Dla sprawnego wykonania tych prac został wybudowany bypass, na który zostanie przełożony ruch. Wykonawca jeszcze przed zimą planuje układanie nawierzchni na odcinku od ul. Lipnowskiej do wiaduktu i od nowego ronda na ul. Włocławskiej do końca zakresu. 

W ramach inwestycji powstały dwa przejścia dla małych zwierząt. Zostały one wykonane z blachy falistej, każde z nich ma 30 metrów długości.

Przebudowa ul. Łódzkiej zakończy się w październiku przyszłego roku. Inwestycja kosztuje 16,8 mln zł, z czego 85% zostanie pokryte ze środków unijnych.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.