roboty drogoweNowa podbudowa i nawierzchnia, sygnalizacja świetlna, droga rowerowa oraz zieleń – tak będzie wyglądać po remoncie ul. Żółkiewskiego. Wykonawca robót - toruńska firma PBDI S.A. - od poniedziałku (1.07) organizuje zaplecze budowy. W pierwszej kolejności przygotowany zostanie przejazd przez pas rozdziału. To pozwoli na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

 

Prace obejmą wymianę nawierzchni i podbudowy na całej długości ulicy, tj. od placu Skarbka do estakady im. inż. Marka Sudaka (estakada Żółkiewskiego). W ramach zadania zostanie wymienione oświetlenie, wyremontowana zostanie ścieżka rowerowa, zmodernizowana zostanie także sygnalizacja świetlna. Pojawi się nowe oznakowanie i zieleń.

Prace dla zminimalizowania utrudnień będą podzielone na etapy. W pierwszym remontowana będzie jezdnia północą (ta od strony galerii), natomiast w drugim jezdnia południowa. Zanim to jednak nastąpi, to wykonawca musi przygotować teren do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Drogowcy będą wykonywać asfaltowe przejazdy przez pas dzielący. W czasie remontu ulicy Żółkiewskiego umożliwią one skierowanie ruchu z jezdni południowej na północną. Etap przygotowania obejmie także przeniesienie przystanku autobusowego zlokalizowanego przy Zakładzie Energetycznym w kierunku placu Skarbka. Będą również prowadzone prace w obrębie wjazdu do galerii. W czasie realizowanie przejazdów przez pas rozdziału kierowcy mogą napotkać utrudnienia związane z zajęciem przez ekipy drogowe wewnętrznego pasa w kierunku centrum. Prace przygotowawcze potrwają około jednego tygodnia. Dopiero po ich wykonaniu ruszy remont ulicy.

***
Ulicą Żółkiewskiego biegnie droga krajowa nr 91. W układzie komunikacyjnym miasta to jedna z ważniejszych arterii, łącząca Centrum z Rubinkowem i gminami ościennymi. Stanowi dojazd do mostu gen. E. Zawackiej.Przy ulicy zlokalizowana jest galeria handlowa, punkty usługowe i firmy. W ostatnim czasie TZMO SA wybudowały przy ulicy nowy biurowiec oraz centrum techniki i innowacji wraz z nowymi zjazdami. Aspekty te oraz stan techniczny ulicy miały wpływ na podjęcie decyzji o jej remoncie. Pierwotnie zakładano wymianę nawierzchni w części nieobjętej zakresem przebudowy realizowanej przez TZMO. W trakcie opracowywania dokumentacji, w wyniku przeprowadzenia prac odkrywkowych, okazało się, że prace należy poszerzyć o wymianę podbudowy i remont całej ulicy.

Jako że ul. Żółkiewskiego biegnie droga krajowa nr 91, miasto zdecydowało się wystąpić o subwencję do ministerstwa infrastruktury na remonty dróg krajowych w granicach administracyjnych miast. W Toruniu dzięki tym środkom została wyremontowana w ostatnim czasie Ligi Polskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do Konstytucji 3 Maja.

Koszty remontu są finansowane przez miasto, TZMO i ze środków budżetu państwa (subwencja).

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.