zol 2 1Trwają prace przygotowawcze do remontu ulicy Żółkiewskiego. Wykonawca prac przygotowuje przejazdy przez pas rozdziału. Ułatwią one poruszanie się aut w momencie zamknięcia części jezdni.

 

Od początku tego tygodnia wykonawca przygotowuje asfaltowe przejazdy przez pas dzielący ul. Żółkiewskiego. W czasie prac drogowych umożliwią one skierowanie ruchu z jezdni południowej na północną. Etap przygotowania zaplecza budowy obejmuje także przeniesienie przystanku autobusowego zlokalizowanego przy Zakładzie Energetycznym w kierunku placu Skarbka. Prace przygotowawcze prowadzone są również w obrębie wjazdu do galerii. W czasie budowy przejazdów przez pas rozdziału można napotkać utrudnienia związane z zajęciem przez ekipy drogowe wewnętrznego pasa w kierunku centrum. Prace przygotowawcze potrwają kilka dni. Dopiero po ich wykonaniu ruszy remont ulicy.

zol 2 2zol 3zol 5 1zol 5 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***
Ulicą Żółkiewskiego biegnie droga krajowa nr 91. W układzie komunikacyjnym miasta to jedna z ważniejszych arterii, łącząca Centrum z Rubinkowem i gminami ościennymi. Stanowi dojazd do mostu gen. E. Zawackiej. Przy ulicy zlokalizowana jest galeria handlowa, punkty usługowe i firmy. W ostatnim czasie TZMO SA wybudowały przy ulicy nowy biurowiec oraz centrum techniki i innowacji wraz z nowymi zjazdami. Aspekty te oraz stan techniczny ulicy miały wpływ na podjęcie decyzji o jej remoncie. Pierwotnie zakładano wymianę nawierzchni w części nieobjętej zakresem przebudowy realizowanej przez TZMO. W trakcie opracowywania dokumentacji, w wyniku przeprowadzenia prac odkrywkowych, okazało się, że prace należy poszerzyć o wymianę podbudowy i remont całej ulicy.

Zakres prac obejmie wymianę nawierzchni i podbudowy na całej długości ulicy, tj. od placu Skarbka do estakady im. inż. Marka Sudaka (estakada Żółkiewskiego). Planowana jest również wymiana oświetlenia, remont ścieżki rowerowej, modernizacja sygnalizacji świetlnej, nowe oznakowanie i zieleń.

Jako że ul. Żółkiewskiego biegnie droga krajowa nr 91, miasto zdecydowało się wystąpić o subwencję do ministerstwa infrastruktury na remonty dróg krajowych w granicach administracyjnych miast. W Toruniu dzięki tym środkom została wyremontowana w ostatnim czasie Ligi Polskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do Konstytucji 3 Maja.
Koszty remontu są finansowane przez miasto, TZMO i ze środków budżetu państwa (subwencja).

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.