20190823 112401Drogowcy remontują ulicę Żółkiewskiego. Roboty trwają na jezdni północnej, czyli tej po stronie galerii. Ruch w obu kierunkach, bez większych utrudnień odbywa się stroną południową oraz po specjalnie przygotowanych w tym celu przejazdach.

 

Na remontowanej obecnie jezdni północnej pojawiła się już podbudowa pod przyszłą konstrukcję jezdni. Dziś na budowie rozpoczęło się układanie pierwszych, asfaltowych nawierzchni.

- W tym tygodniu zajmiemy się przebudową zatoki autobusowej przy wjeździe do Energi, odtwarzaniem chodnika i montażem słupów oświetleniowych - wylicza Tomasz Królak, kierownik budowy z ramienia PBDI S.A. W drugiej połowie września wykonawca planuje przełożenie ruchu kołowego na jezdnię północną i rozpoczęcie robót rozbiórkowych na jezdni południowej. Przypominamy, że równolegle na terenie galerii trwa przebudowa parkingu po prawej stronie wjazdu. Zalecany dojazd do centrum handlowego od ul. Żwirowej.

Warto wiedzieć:
20190827 084235 resizedUlicą Żółkiewskiego biegnie droga krajowa nr 91. W układzie komunikacyjnym miasta to jedna z ważniejszych arterii, łącząca Centrum z Rubinkowem i gminami ościennymi. Stanowi dojazd do mostu gen. E. Zawackiej. Przy ulicy zlokalizowana jest galeria handlowa, punkty usługowe i firmy. W ostatnim czasie TZMO SA wybudowały przy ulicy nowy biurowiec oraz centrum techniki i innowacji wraz z nowymi zjazdami. Aspekty te oraz stan techniczny ulicy miały wpływ na podjęcie decyzji o jej remoncie. Pierwotnie zakładano wymianę nawierzchni w części nieobjętej zakresem przebudowy realizowanej przez TZMO. W trakcie opracowywania dokumentacji, w wyniku przeprowadzenia prac odkrywkowych, okazało się, że prace należy poszerzyć o wymianę podbudowy i remont całej ulicy.
Zakres prac obejmie wymianę nawierzchni i podbudowy na całej długości ulicy, tj. od placu Skarbka do estakady im. inż. Marka Sudaka (estakada Żółkiewskiego). Remont obejmuje również wymianę oświetlenia, remont ścieżki rowerowej, modernizację sygnalizacji świetlnej, nowe oznakowanie i zieleń.

Jako że ul. Żółkiewskiego biegnie droga krajowa nr 91, miasto zdecydowało się wystąpić o subwencję do ministerstwa infrastruktury na remonty dróg krajowych w granicach administracyjnych miast. W Toruniu dzięki tym środkom została wyremontowana w ostatnim czasie Ligi Polskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do Konstytucji 3 Maja.

Koszty remontu są finansowane przez miasto, TZMO i ze środków budżetu państwa (subwencja).

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.