WP 20180905 07 19 15 ProBudowa torowiska, roboty kanalizacyjne, asfaltowanie - tak w największym skrócie wygląda obecnie przebudowa placu Chrapka. Dobra pogoda pozwala na realizowanie robót na kilku frontach i w kilku branżach.

 

Największe siły skupione są na przebudowie torowiska. Obecnie wykonawca układa w tym miejscu nawierzchnię betonową. - W kolejnym etapie będziemy montować i spawać szyny. W ramach zadania na odcinku 420 metrów ułożymy 1600 metrów szyn -wylicza Daniel Kurowski, kierownik budowy z ramienia firmy Skanska S.A. Szyny na potrzeby toruńskiej inwestycji zostały sprowadzone z Austrii.

Równolegle, przy ulicy Przy Kaszowniku (na jezdni w stronę ronda Pokoju Toruńskiego), wykonywana jest konstrukcję nowej jezdni wraz z kamiennymi krawężnikami i zatoką autobusową. Z kolei na ulicy Warneńczyka budowany jest kolektor deszczowy, który odwodni przebudowywaną ulicę. Prace te są prowadzone na głębokości od 5 do 9 metrów. Na budowie pracują także elektrycy, którzy układają kable pod przyszłe oświetlenie.

W najbliższych dniach wykonawca planuje wprowadzenie kolejnego etapu organizacji ruchu. Do ruchu zostanie udostępniona nowo wybudowana jezdnia ulicy Przy Kaszowniku (od strony stawów).

WP 20180910 13 10 56 ProWP 20180910 13 11 07 Pro

 

 

 

 

 

 

 

Plac bpa Chrapka zlokalizowany jest w ciągu DK 15, DK 80 i przebiegającej w bardzo bliskiej odległości DK 91, której przebieg jest alternatywą dla autostrady A1.

To jedno z najważniejszych, ale i najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na mapie komunikacyjnej Torunia. Zastosowane tu rozwiązania są słabo czytelne dla kierowców i sprawiają im wiele trudności. W ciągu roku dochodzi tu średnio do 42 kolizji i dwóch wypadków. Na niski poziom bezpieczeństwa ma wpływ także duża liczba przejść dla pieszych oraz duża prędkość, jaką kierowcy rozwijają w obrębie skrzyżowania. Sytuacja na skrzyżowaniu ma wpływ na rozkład ruchu drogowego odbywającego się na wszystkich kierunkach oraz na płynność i przepustowość ruchu w okolicach centrum miasta. Po przebudowie plac Chrapka będzie stanowić przejrzyste bezkolizyjne skrzyżowanie dróg krajowych.

Realizacja projektu przyniesie polepszenie dostępu do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, międzyregionalnych układów komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także wpłynie na zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. Realizacja projektu zapewni szybszy i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych oraz niższego rzędu, a infrastruktura drogowa przystosowana będzie do przewidywanego natężenia ruchu drogowego. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi istotna poprawa przejezdności przez nasze miasto.

Inwestycja zakończy się w marcu 2019 roku i jest realizowana z unijnym dofinansowaniem.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.