contentmap_plugin

DSC 0227Od 8 stycznia na kierowców poruszających się przebudowywanym odcinkiem ul. Łódzkiej w Toruniu czekają zmiany. Dla ruchu udostępnione zostało rondo. Powstało ono na wysokości ul. Włocławskiej. Na czas jego budowy drogowcy z firmy PBDI przygotowali baypass, który teraz zostanie rozebrany. W tym miejcu zostanie wykonane poszerzenie nasypu, na którym wybudowany zostanie chodnik ze ścieżką rowerową.

 

Na samym rondzie ułożono wszystkie warstwy asfaltu i nasadzono krzewy. Pojawiło się także oznakowanie poziome i pionowe. Po zjeździe z ronda w kierunku Łodzi nadal poruszamy się nowo wybudowaną jezdnią w dwóch kierunkach. Z kolei od strony Torunia będziemy wjeżdżać bezpośrednio na rondo.

Daleko zaawansowane są prace na wiadukcie kolejowym. Gotowa jest już jego konstrukcja. Do wykonania pozostały jedynie warstwy bitumiczne. Wzdłuż obiektu zamontowano barierki ochronne. Na ukończeniu są roboty kanalizacyjne na ul. Zdrojowej. Potrawają one do końca stycznia.

DSC 0226DSC 0228

 

 

 

 

 

 

***
Ulica Łódzka leży w ciągu drogi krajowej nr 91 i jest jedną z najważniejszych dróg w regionie. Trwająca przebudowa do parametrów drogi dwujezdniowej z 3-wlotowym rondem na wysokości ulicy Włocławskiej z pewnością usprawni ruch wjazdowy i wyjazdowy z Torunia oraz poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie. Roboty obejmują 2,4-kilometrowy odcinek od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej. W ramach inwestycji powstaje też wiadukt nad torami kolejowymi linii Kutno-Piła oraz infrastruktura dla rowerzystów i pieszych. Wykonawcą przebudowy Łódzkiej jest konsorcjum firm: PBDI i Erbud. Inwestycja kosztuje 16,8 mln zł i jest współfiansowana ze środków zewnętrznych.

Prace zakończą się w październiku tego roku.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.