3Z mapy Torunia zniknęło kolejne wąskie gardło. Zakończyła się przebudowa Szosy Chełmińskiej między Trasą Prezydenta Władysława Raczkiewicza a Polną. Teraz ten kilometrowy fragment drogi - jak i jego okolice - zyskały zupełnie nowy wygląd.

 

Na tę przebudowę torunianie czekali wiele lat. Jeszcze w 2017 roku Szosa Chełmińska między Trasą Władysława Raczkiewicza a Polną parametrami odstawała od innych arterii. Na odcinku od Długiej do Polnej - po stronie zachodniej - w ogóle nie było chodników. Teraz to już na szczęście wspomnienie. Po przebudowie trasa zyskała zupełnie nowy układ. Po stronie zachodniej została wybudowana nowa jezdnia z chodnikiem i drogą rowerową. Z kolei stara, istniejąca po stronie wschodniej jezdnia, została przebudowana. Dzięki inwestycji zyskaliśmy dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, obustronne chodniki i drogę rowerową. Przebudowano skrzyżowania Szosy Chełmińskiej: z ul. Żwirki i Wigury, Długą, św. Józefa, Bartkiewiczówny, Harcerską, Wodociągową i Długosza. Najistotniejsza przebudowa dotyczyła skrzyżowania Szosy Chełmińskiej z ul. Długą, gdzie powstał układ drogowy z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną. Dzięki temu rozwiązaniu, jeden z bardziej uciążliwych punktów drogowych w tej części miasta stał się czytelny i bezpieczny.

1Przy przebudowie zadbano również o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Na wysokości ulicy Wodociągowej / Długosza (okolice Przedszkola Miejskiego nr 6), w okolicy ul. Bartkiewiczówny oraz na wysokości Harcerskiej / św. Józefa zostały zamontowane sygnalizacje.

– Po ich włączeniu wspólnie z policją obserwujemy jak się rozkłada ruch, jakie są preferencje kierowców. To pozwoli na wprowadzenie korekt. Potrzeba na to jednak kilku dni. Wielu kierowców oswaja się z nową organizacją ruchu i zupełnie nowym układem drogowym w tym miejscu. Warto dodać, że wprowadzanie sygnalizacji oraz ich koordynacja wymaga wielu testów i prób, co obecnie się odbywa. Dlatego apeluję do kierowców o cierpliwość - mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD.

Przy skrzyżowaniach z ul. Długą oraz Żwirki i Wigury zostało wbudowane torowisko pod przyszłą linię tramwajową na tzw. Osiedle JAR.W ramach przebudowy zmodernizowano przejazd kolejowy, który przecina Szosę Chełmińską w obrębie skrzyżowania z ul. Polną tworząc bezpieczne i nowoczesne skrzyżowanie z linią kolejową, wyposażone we wzbudzaną sygnalizację świetlną. Przeprowadzono szereg prac związanych z przebudową całej infrastruktury. Wykonano kanalizację deszczową i sanitarną. Przebudowano sieć gazową, ciepłowniczą i wodociągową.

W ramach projektu na ulicy zamontowano nowe oświetlenie uliczne (97 nowym lamp). Wyrósł też ekran akustyczny o długości 52 m, który chroni przed hałasem Przedszkole Miejskie nr 6 i pobliskie budynki. - W trosce o lokalną społeczność zastosowana została specjalna nawierzchnia ścieralna o obniżonej emisji hałasu. Wzdłuż trasy został nasadzonych 40 drzew i 32 tys. krzewów.

4 opcjonalnePrzedsięwzięcie stanowi kontynuację przebudowy Trasy Staromostowej, która miała miejsce w latach 2009-2015. W poprzednim okresie programowania przy udziale środków RPO WK-P przebudowano 3,5 km odcinek od ul. Polnej do granicy administracyjnej miasta. W 2015 r. Gmina Miasta Toruń zrealizowała przebudowę odcinka Trasy Staromostowej od ul. gen. Bema do Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewcza, w planach inwestycyjnych na kolejne lata jest również budowa ważnego fragmentu trasy na odcinku od Placu Niepodległości do ul. gen. Bema. Zrealizowana obecnie Szosa Chełmińska od Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza do ul. Polnej była ostatnim odcinkiem trasy w tej części miasta, który wymagał rozbudowy i dostosowania do przebudowanej wcześniej infrastruktury.

***

Wartość inwestycji uwzględniająca wszystkie poniesione koszty: (takie jak opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka budynków, wycinka drzew, opracowanie studium wykonalności, promocja) wynosi niespełna 19,5 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie wynosi: około 14,4 mln zł. Wykonawcą robót była Skanska S.A.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 17 marca 2017 r. W Toruniu firma w ostatnich latach przebudowała m.in. ul. Skłodowskiej-Curie, Trasę Prezydenta Władysława Raczkiewicza I i II etap, plac Hoffamna, a także Specjalistyczny Szpital Miejski i Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Firma Skanska realizuje obecnie inwestycję pn. „Przebudowa układu drogowego na pl. bpa Chrapka w Toruniu”, która podlega dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.