contentmap_plugin

WP 20171120 12 30 12 ProKorytowanie, budowa sieci wodociągowej i oświetlenia-tak obecnie wygląda przebudowa Szosy Chełmińskiej między Trasą Średnicową Północną a ul. Polną. Ulica ma być gotowa do końca maja 2018 roku. Inwestycja kosztuje ponad 16 mln zł i jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

WP 20171120 12 30 19 ProPogoda na razie sprzyja drogowcom. Dodatnie temperatury pozwalają na realizację robót na kilku frontach. Równolegle trwają prace związane z budową sieci wodociągowej i gazowej. Obie są instalowane przy jezdni wschodniej, która jest obecnie wyłączona z ruchu. Od skrzyżowania z ul. Harcerską w stronę ul. Długiej wykonawca wykonuje koryto pod przyszłą jezdnię i wzmacnia podłoże. Z kolei od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do piekarni, po zachodniej stronie Szosy Chełmińskiej, budowany jest chodnik i ścieżka rowerowa. Wzdłuż przebudowywanej ulicy montowane są lampy. W sumie stanie ich około 100.

Wzdłuż zmodernizowanej drogi wykonawca nasadzi prawie 40 sztuk drzew i ponad 32 tys. krzewów. Zieleń nie tylko nada walorów estetycznych, ale również ochroni przed zanieczyszczeniami, stłumi hałas oraz zwiększy komfort jazdy i urozmaici kierowcom drogę. W trosce o mieszkańców zostanie zastosowana specjalna nawierzchnia ścieralną SMA 8 LA o obniżonej emisji hałasu o 4 dB. Dodatkowo, w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 6 wykonany został ekran dźwiękochłonny. W rejonie przedmiotowej inwestycji powstanie prawie 1,5 km nowych ścieżek rowerowych.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.