DJI 0068Toruńscy drogowcy ogłosili przetarg na rozbudowę mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego. Oferty można składać do 14 lutego 2020 roku.

 

Przebudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu to jedno z najważniejszych zadań drogowych w najbliższym czasie. Jej rozpoczęcie planowane jest wiosną 2020 roku. Zgodnie z harmonogramem prac, w pierwszym etapie, który przypada na 2020 rok zaplanowano remont nawierzchni mostu oraz czyszczenie i malowanie elementów, które znajdują się nad jezdnią. Na czas tych prac zostanie postawiona przeprawa tymczasowa, która będzie zlokalizowana na przedłużeniu ulicy Przybyszewskiego z dojazdem od placu Skalskiego i ulicy Zagrodowej po drugiej stronie Wisły, z dojazdem od Nieszawskiej. Konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65 wraz z kompletem podpór i z elementami oraz sprzętem montażowym udało się miastu pozyskać nieodpłatnie z rezerw strategicznych państwa. Warto zaznaczyć, że most tymczasowy będzie dostępny dla aut do 3,5 tony oraz służb ratunkowych. Nie będą mogli korzystać z niego piesi.

W drugim etapie prac, który planowany jest na 2021 rok, zaplanowane jest remontowanie chodników oraz to, co jest do zrobienia poniżej mostu. - Kolejność prac wynika z tego, że mamy nałożone ograniczenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dotyczące mostu tymczasowego. Musi być on zdemontowany na okres zimowy, kiedy rzeką płynie kra. Dlatego w pierwszym etapie zajmiemy się remontem nawierzchni mostu - wyjaśnia Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD w Toruniu.

Zainteresowane przetargiem firmy mają czas na składanie ofert do 14 lutego 2020 roku. Do zadań zwycięskiej firmy będzie należało m.in.:
• lokalne naprawy istniejącej płyty pomostu;
• wykonanie nowego wyposażenia na obiekcie takiego jak: kapy chodnikowe, nawierzchnia jezdni i chodników, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja, bariery drogowe;
• wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej pomostu takie jak: podłużnice, stężenia wiatrowe, blachy węzłowe;
• poszerzenie tzw. półek, na których znajdują się ciągi piesze i rowerowe- do 4,2 m, co pozwoli na rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na przeprawie, z każdej strony mostu;
• przebudowa przyczółków mostu: wykonanie nowych skrzydełek; rozbiórka i odtworzenie ścianek żwirowych; wykonanie strefy za przyczółkami; wykonanie płyt przejściowych;
• przebudowa sieci zlokalizowanych na obiekcie;
• przebudowa i infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją;
• zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej i projektowanej konstrukcji stalowej;
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu pod obiektem
• budowa punktów widokowych
• zejścia na Kępę Bazarową
• zejście na Bulwar Filadelfijski będzie wyposażone w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się

Cena za wykonane roboty nie jest jedynym kryterium wyboru oferty. - W czasie przebudowy mostu chcemy utrzymać ruch pieszych. Jego utrzymanie w trakcie budowy to oprócz ceny, kolejne z kryteriów oceny ofert, które będzie dodatkowo punktowane w przetargu - mówi Wiewiórski. Potencjalny wykonawca dodatkowe punkty w przetargu będzie mógł zdobyć także m.in. za doświadczenie i potencjał ludzki.

***
Nawierzchnia drogowa mostu drogowego marszałka Piłsudskiego ostatni remont przeszła w 1992 roku. Od tego czasu MZD w ramach utrzymania obiektu prowadził bieżące naprawy i jego konserwację. Dodatkowo w latach 2002-2004 konstrukcja została zabezpieczona powłoką antykorozyjną i pomalowana.
W dniu 17 grudnia 2019 r. MZD w Toruniu ogłosił przetarg na przebudowę dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej. Otwarcie ofert 17 stycznia 2020 roku.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.