DSC 0483 1Na ulicy Łódzkiej prace są prowadzone na odcinku od Lipnowskiej do Zdrojowej. Wcześniej miasto wybudowało fragment od ul. Andersa do Lipnowskiej. Od ul. Lipnowskiej do Włocławskiej powstaje układ dwujezdniowy i trzywlotowe rondo, natomiast od Włocławskiej do Zdrojowej została przebudowana istniejąca jezdnia.

 

W ramach inwestycji powstaje cała infrastruktura towarzysząca: chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Zadanie obejmuje też budowę wiaduktów nad torami kolejowymi linii Kutno-Piła. Do tej pory drogowcom udało się wybudować wiadukt północny. Zarówno obiekt, jak i jezdnia po tej stronie posiada pozwolenie na użytkowanie. Na wysokości skrzyżowania Łódzka-Włocławska gotowe jest rondo. Wykonano także dojazd do ul. Włocławskiej. Na odcinku leśnym od ronda w kierunku ulicy Zdrojowej trwają roboty wykończeniowe i porządkowe. Na nitce południowej ułożona została warstwa wiążąca, natomiast zieleń została nasadzona w prawie 60% planowanego zakresu.

Równolegle trwają roboty na wiadukcie południowym. Do tej pory wykonawca rozebrał stary wiadukt oraz wykonał cały szereg robót ziemnych. Wbito 22 pale pod przyszłą konstrukcje obiektu. W najbliższych dniach ruszą roboty zbrojarskie związane z wykonaniem fundamentu pod przyszły obiekt. W sumie wykonawca wyleje około 550 m3 betonu. W najbliższym czasie ruszy montaż elementów systemu ITS. Będą to tablice informacji pasażerskiej oraz tablice informujące o warunkach atmosferycznych. Wzdłuż przebudowywanej Łódzkiej (za wyjątkiem wiaduktu) pojawiło się już nowe oświetlenie.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.