IMG 20191022 094929Roboty ziemne, usuwanie kolizji energetycznych i teletechnicznych- tak obecnie wygląda przebudowa ulicy Długiej. Inwestycja kosztuje prawie 3,5 mln zł i w całości jest realizowana ze środków budżetu miasta.

 

Na odcinku od ul. św. Józefa do ul. Hurynowicz, a także na odcinku od ul. Hurynowicz do połowy długości ulicy w kierunku ul. Szosa Chełmińska zakończyły się roboty ziemne. Usunięto kolizje energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Na przedmiotowych odcinkach została wykonana podbudowa z kruszywa. Pozwoli to na rozpoczęcie prac związanych z budową jezdni, chodników i miejsc parkingowych.

Rozpoczęły się roboty brukarskie, które obejmą ustawienie krawężników wzdłuż jezdni i na parkingach.

***

IMG 20191022 094731Ulica Długa jest przebudowywana na odcinku od ul. Szosa Chełmińska w stronę ul. św. Józefa. Zgodnie z wnioskami mieszańców zgłoszonymi w czasie konsultacji społecznych, skrzyżowanie z ul. Hurynowicz będzie skrzyżowaniem wyniesionym. Na ulicy, po jej przebudowie, zostanie wprowadzone również ograniczenie prędkością do 30km/h. W ramach inwestycji powstaną także obustronne chodniki, dodatkowo po stronie północnej droga rowerowa. Nie zabraknie również miejsc postojowych i parkingów na ponad 70 aut.

Realizowana inwestycja zakłada również przebudowę ul. Hurynowicz na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Długą (nawierzchnia z kostki betonowej i obustronny chodnik o długości ok. 80 m).
Przebudowana zostanie również ul. Hurynowicz od ul. Długiej w kierunku północnym (długość ok. 50 m, nawierzchnia asfaltowa, obustronny chodnik).
W ramach inwestycji zostanie wybudowana także kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

Ważnym elementem zgłaszanym podczas konsultacji z mieszkańcami było uwzględnienie w projekcie zieleni. Dlatego zaprojektowano nasadzenia ponad 50 drzew oraz ponad 4 tysiące krzewów liściastych i ponad trzy tysiące bylin (pow. ok. 330 m2).

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.