ASFALTRusza rozbudowa ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. Roboty będą realizowane od ul. Polnej w kierunku północnym, na odcinku o długości około 700 m. Inwestycja stanowi I etap przebudowy drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej, która docelowo będzie rozbudowana do granicy miasta.

 

- To bardzo ważna inwestycja na mapie komunikacyjnej naszego miasta. W ramach prac przebudujemy skrzyżowanie „nowej Polnej”, Grudziądzkiej i Celniczej. Obecnie są to dwa skrzyżowania, które zastąpi rondo turbinowe - wyjaśnia Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD w Toruniu. Budowa ronda w tym miejscu usprawni ruch, ale poprawi również bezpieczeństwo. Ułatwi wjazd na DK nr 91 z ulic podporządkowanych.

- W ramach inwestycji zostaną połączone ciągi rowerowe ulic Grudziądzkiej, „nowej Polnej” i Fortecznej. Na odcinku od ul. Polnej do projektowanego ronda wyremontowane zostaną nawierzchnie ciągu pieszego i rowerowego. Poprawi się także komfort dojazdu do jednej z największych toruńskich nekropolii - dodaje Wiewiórski.

Od 27 listopada wykonawca prac - toruńska firma PBDI S.A. - rozpoczyna przygotowania do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. - Będziemy wykonywać przejazdy przez pas dzielący dwie jezdnie na ul. Grudziądzkiej. Na czas ich wykonywania ulica Grudziądzka na wysokości przejazdu kolejowego, na jezdni w kierunku północnym (Łysomic) zostanie zawężona do jednego pasa ruchu - wyjaśnia Krzysztof Futro, kierownik budowy z ramienia firmy PBDI S.A. Te prace zakończą się w piątek 29.11.2019 r.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.